Angielski

Log-in

Publications

Publication title Publication no. Date of publication
1. Wykonania usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych na terenie ujęcia zatokowego przy ul. Na Grobli we Wrocławiu Z119/42 2020-09-30 10:00
2. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór – II postępowanie 42/192 2020-09-23 08:35
3. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowej typu All Flash wraz z dwoma przełącznikami klastrowymi 44/154 2020-09-21 13:53
4. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór - II postępowanie Z118/42/aktualizacja1 2020-09-21 11:00
5. Modernizacja suwnicy pomostowej Q-8T zainstalowanej na pompowni głównej budynku B-9 Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Z33/12143 2020-09-21 10:00
6. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór - II postępowanie Z118/42/aktualizacja1 2020-09-18 10:00
7. Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowej typu All Flash wraz z dwoma przełącznikami klastrowymi Z95/44 2020-09-17 13:00
8. Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowej typu All Flash wraz z dwoma przełącznikami klastrowymi Z95/44 2020-09-16 10:00
9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę fabrycznie nowych pomp FLYGT" 44/152 2020-09-11 12:30
10. Wybór najkorzystniejszej oferty - Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia 42/190 2020-09-11 12:17
11. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór 42/188 2020-09-07 09:25
12. Unieważnienie postępowania - Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór 42/186 2020-09-03 12:33
13. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej dostosowanej do pracy przy usuwaniu awarii na sieci wod-kan, w zabudowie miejskiej wraz z wyposażeniem – 1 szt. 12143/55 2020-09-01 15:02
14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Udostępnienie subskrypcji Azure 43/207 2020-09-01 15:00
15. Udostępnienie subskrypcji Azure Z121/43 2020-08-31 11:00
16. Dostawa fabrycznie nowych pomp Flygt Z94/44 2020-08-31 10:00
17. Udostępnienie subskrypcji Azure Z121/43 2020-08-28 10:00
18. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Odtwarzanie nawierzchni po awariach 12143/54 2020-08-27 14:29
19. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ - II postępowanie 43/205 2020-08-27 12:33
20. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór. Z117/42 2020-08-27 11:00
21. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór - II postępowanie Z116/42 2020-08-27 10:00
22. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą buli oraz dostosowanie instalacji do poboru gazu z wiązki argonu w okresie 48 miesięcy" 44/150 2020-08-26 12:10
23. Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej dostosowanej do pracy przy usuwaniu awarii na sieci wod-kan, w zabudowie miejskiej wraz z wyposażeniem - 1 szt. Z32/12143 2020-08-26 10:00
24. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór. Z117/42 2020-08-26 10:00
25. Dostawa gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą buli oraz dostosowanie instalacji do poboru gazu z wiązki argonu w okresie 48 miesięcy Z93/44 2020-08-24 10:00
26. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie remontu 3 sztuk modułów Jenbacher JMS 312 GS-B.LC A233 o mocy elektrycznej 600 kW będących własnością Zamawiającego w celu redukcja emisji NOx do wartości 250 mg/m3 43/204 2020-08-18 11:37
27. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki PROMINENT – II postępowanie 43/203 2020-08-13 13:57
28. Wykonanie remontu 3 sztuk modułów Jenbacher JMS 312 GS-B.LC A233 o mocy elektrycznej 600 kW będących własnością Zamawiającego w celu redukcji emisji NOx do wartości 250 mg/m3 Z120/43 2020-08-13 13:00
29. Wykonanie remontu 3 sztuk modułów Jenbacher JMS 312 GS-B.LC A233 o mocy elektrycznej 600 kW będących własnością Zamawiającego w celu redukcji emisji NOx do wartości 250 mg/m3 Z120/43 2020-08-12 10:00
30. Modernizacja sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ - II postępowanie Z118/43 2020-08-07 10:00
31. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji 43/200 2020-08-07 09:26
32. Wybór najkorzystniejszej oferty - Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Racławickiej i Przyjaźni we Wrocławiu 42/184 2020-08-05 13:52
33. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z31/12143 2020-08-04 11:00
34. Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki Prominent - II postępowanie Z119/43 2020-08-04 10:00
35. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zdalne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej obiektów technologicznych 44/147 2020-08-03 15:20
36. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy budynku koagulacji i osadników ZPW Mokry Dwór 41/147 2020-08-03 14:15
37. Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Racławickiej i Przyjaźni we Wrocławiu Z115/42 2020-08-03 10:00
38. Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z114/42 2020-08-03 10:00
39. Zdalne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej obiektów technologicznych Z91/44 2020-07-31 14:00
40. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z31/12143 2020-07-31 10:00
41. Zdalne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej obiektów technologicznych Z91/44 2020-07-30 10:00
42. Unieważnienie postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór 42/181 2020-07-29 14:04
43. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór Z112/42 2020-07-29 10:00
44. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa i wdrożenie dwóch wewnętrznych zapór sieciowych typu NGFW 12143/51 2020-07-28 13:25
45. Dostawa i wdrożenie dwóch wewnętrznych zapór sieciowych typu NGFW Z29/12143/aktualizacja3 2020-07-24 10:00
46. Wykonanie dokumentacji projektowej, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy budynku koagulacji i osadników ZPW Mokry Dwór Z98/41 2020-07-24 10:00
47. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w al. Jana Kasprowicza 12143/48 2020-07-21 12:24
48. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "usługi mechaniczne - umowa ramowa - zadanie 3 - III postępowanie 44/145 2020-07-20 14:47
49. Usługi mechaniczne - umowa ramowa zadanie nr 3 - eksploatacyjna obsługa i naprawa urządzeń mechanicznych producenta Bellmer - III postępowanie Z89/44 2020-07-17 10:00
50. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej Krotoszyńskiej dz. 86/7 AM20 obręb Osobowice we Wrocławiu 12143/46 2020-07-15 14:09
51. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych 12143/45 2020-07-15 13:53
52. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych Z28/12143 2020-07-10 10:00
53. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej Krotoszyńskiej dz. 86/7 AM20 obręb Osobowice we Wrocławiu Z27/12143 2020-07-09 10:00
54. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji układu zasilania awaryjnego stacji transformatorowych R4 i R9.x WOŚ Janówek we Wrocławiu" 44/142 2020-07-07 12:28
55. Informacja o unieważnieniu postępowania - Modernizację sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ 43/196 2020-07-03 13:01
56. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji układu zasilania awaryjnego stacji transformatorowych R4 i R9.x WOŚ Janówek we Wrocławiu Z87/44/aktualizacja1 2020-07-03 10:00
57. informacja o unieważnieniu postępowania na "Usługi mechaniczne - umowa ramowa (zadanie nr 3) - eksploatacyjna obsługa i naprawa urządzeń mechanicznych producenta Bellmer - II postępowanie" 44/141 2020-07-02 11:38
58. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa i oddanie w dzierżawę 19 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym do wydruku stron czarno-białych i kolorowych. 41/146 2020-07-01 15:13
59. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont gazogeneratorów G1, G2, G3. 43/195 2020-06-29 12:47
60. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Dostawa 210 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 210 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną” 12143/40 2020-06-26 14:55
61. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie usługi polegającej na migracji układu sterowania pompownią główną B9 oraz urządzeń obsługiwanych przez rozdzielnię R2 do środowiska PCS7 44/140 2020-06-26 11:59
62. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz docelowego zagospodarowania wód opadowych na osiedlu Brochów (nowy) we Wrocławiu 42/178 2020-06-25 13:48
63. Dostawa i oddanie w dzierżawę 19 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z konfiguracją pod system zarządzający wydruk (YSoft SafeQ 6 MU33) stron czarno-białych i kolorowych Z97/41 2020-06-25 10:00
64. Informacja o unieważnieniu postępowania - zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki Prominent 43/194 2020-06-25 08:45
65. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Polkowickiej 42/176 2020-06-25 07:32
66. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Maleczyńskich - bocznej 41/145 2020-06-24 11:56
67. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa serwerów 42/175 2020-06-24 11:16
68. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Polkowickiej Z109/42 2020-06-24 10:00
69. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont ogrodzenia SUW Leśnica 43/193 2020-06-24 07:20
70. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wód opadowych, koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego dla części osiedla Księże 12143/39 2020-06-23 15:15
71. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w al. Jana Kasprowicza Z24/12143 2020-06-23 10:00
72. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności od 10 do 16 ton - II postępowanie 44/137 2020-06-23 07:50
73. Usługa regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji Z117/43 2020-06-22 10:00
74. Dostawa 210 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 210 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną Z25/12143 2020-06-19 10:00
75. Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz docelowego zagospodarowania wód opadowych na osiedlu Brochów (nowy) we Wrocławiu Z108/42/aktualizacja1 2020-06-18 10:00
76. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa kamery inspekcyjnej do kanałów przełazowych 42/174 2020-06-17 13:51
77. Remont gazogeneratorów G1, G2, G3 Z113/43 2020-06-17 10:00
78. Dostawa kamery inspekcyjnej do kanałów przełazowych Z107/42 2020-06-17 10:00
79. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Maleczyńskich - bocznej Z95/41 2020-06-17 10:00
80. Modernizacja sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ Z115/43 2020-06-16 12:00
81. Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki Prominent Z116/43 2020-06-15 10:00
82. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Pompowni Pośredniej ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury" 44/136 2020-06-12 12:35
83. Wykonanie usługi polegającej na migracji układu sterowania pompownią główną B9 oraz urządzeń obsługiwanych przez rozdzielnię R2 do środowiska PCS7 Z84/44 2020-06-12 10:00
84. Remont ogrodzenia SUW Leśnica Z114/43 2020-06-12 10:00
85. Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wód opadowych, koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego dla części osiedla Księże Z23/12143/aktualizacja1 2020-06-10 10:00
86. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pompowanie pomiarowe w celu wyznaczenia współczynników B i C w studniach na terenach wodonośnych 41/142 2020-06-09 07:54
87. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja zabezpieczeń ŚN w stacji elektroenergetycznej R3083 Mokry Dwór 44/135 2020-06-08 14:55
88. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Pompowni Pośredniej ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury Z82/44/aktualizacja2 2020-06-08 13:00
89. Dostawa serwerów Z106/42 2020-06-08 11:00
90. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa depozytorów kluczy 43/191 2020-06-08 07:46
91. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja suwnicy pomostowej Q-8T zainstalowanej na pompowni Czechnica 44/133 2020-06-05 12:43
92. Dostawa serwerów Z106/42 2020-06-05 10:00
93. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Pompowni Pośredniej ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury Z82/44/aktualizacja2 2020-06-05 10:00
94. Wynajem samochodów samowyładowczych Z86/44 2020-06-05 10:00
95. Modernizacja zabezpieczeń w R3083 Mokry Dwór Z83/44 2020-06-03 10:00
96. Pompowanie pomiarowe w celu wyznaczenia współczynników B i C w studniach na terenach wodonośnych Z93/41 2020-06-03 10:00
97. Modernizacja suwnicy pomostowej Q-8T zainstalowanej na pompowni Czechnica. Z85/44 2020-06-03 10:00
98. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (Zadanie 1, Zadanie 3, Zadanie 4 i Zadanie 5) – Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji – II postępowanie 43/189 2020-06-01 14:46
99. informacja o unieważnieniu postępowania - wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności od 10 do 16 ton 44/128 2020-05-28 09:58
100. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "usługi mechaniczne-umowa ramowa" - zadanie 2 44/127 2020-05-27 09:27
101. Dostawa depozytorów kluczy Z103/43/aktualizacja2 2020-05-26 12:00
102. Wynajem samochodów samowyładowczych Z81/44 2020-05-26 10:00
103. Dostawa depozytorów kluczy Z103/43/aktualizacja2 2020-05-25 10:00
104. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej 12143/34 2020-05-22 12:16
105. informacja o unieważnieniu postępowania - "usługi mechaniczne-umowa ramowa" - zadanie 3 44/126 2020-05-22 07:33
106. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej "usługi mechaniczne umowa ramowa" - Zadanie 4 44/125 2020-05-21 11:36
107. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont elewacji budynku rozdzielni R3083 na terenie ZPW Mokry Dwór 12143/33 2020-05-20 15:22
108. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie 1 44/124 2020-05-20 14:45
109. Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Z22/12143 2020-05-20 10:00
110. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Zawarcie umów ramowych na remonty pomp 43/184 2020-05-19 08:55
111. Informacja o unieważnieniu postępowania (Zadanie 2 i Zadanie 6) – Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji – II postępowanie 43/183 2020-05-18 13:47
112. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Specjalistyczne prace naprawcze na Instalacji Termicznej utylizacji osadów ściekowych - umowa ramowa 44/121 2020-05-14 13:33
113. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - umowa ramowa - usługi elektryczne 41/139 2020-05-12 14:39
114. Remont elewacji budynku rodzielni R3083 na terenie ZPW Mokry Dwór Z21/12143 2020-05-11 12:00
115. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - malowanie wnętrza budynku filtrów węglowych na ZPW Na Grobli 41/138 2020-05-11 09:23
116. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji inertyzacji silosu osadu wysuszonego w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na WOŚ - II postępowanie 42/167 2020-05-07 10:42
117. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 44/117 2020-05-05 13:11
118. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa specjalistycznej koparki kołowej dostosowanej do pracy na rowach wraz z wyposażeniem - 1 szt 41/137 2020-05-05 10:16
119. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa armatury - umowa ramowa 41/136 2020-05-04 11:52
120. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie trzech zasuw kanałowych w komorze wyjściowej syfonu kolektora Odra pod rzeką Ślęza 12143/31 2020-04-30 15:44
121. Umowa ramowa - usługi elektryczne Z91/41 2020-04-29 10:00
122. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu 44/116 2020-04-29 09:10
123. Informacja o unieważnieniu postępowania – Wykonanie dokumentacji projektowej, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy budynku osadników i koagulacji w ZPW Mokry Dwór 12143/30 2020-04-28 11:17
124. Dostawa specjalistycznej koparki kołowej dostosowanej do pracy na rowach wraz z wyposażeniem - 1 szt Z92/41 2020-04-28 10:00
125. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów. 12143/29 2020-04-27 15:13
126. Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów. Z20/12143 2020-04-27 11:00
127. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa łopatek do cienkowarstwowych suszarek bębnowych Siemens Ecoflasch EF 18/110; VRV: Ecoflasch EF 18/102,5 – 4000 szt. (umowa ramowa) 12143/28 2020-04-24 14:49
128. Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów. Z20/12143 2020-04-24 10:00
129. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie trzech zasuw kanałowych w komorze wyjściowej syfonu kolektora Odra pod rzeką Ślęza Z19/12143/aktualizacja1 2020-04-24 10:00
130. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu Z79/44 2020-04-23 10:00
131. Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji - II postępowanie Z111/43 2020-04-23 10:00
132. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji inertyzacji silosu osadu wysuszonego w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na WOŚ - II postępowanie Z97/42 2020-04-23 10:00
133. Wykonanie usługi polegającej na specjalistycznych pracach naprawczych na Instalacji Termicznej utylizacji osadów ściekowych - umowa ramowa Z78/44 2020-04-22 10:00
134. Zawarcie umów ramowych na remonty pomp Z109/43 2020-04-20 10:00
135. Dostawa armatury - umowa ramowa Z90/41 2020-04-17 10:00
136. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wymiana węgla aktywnego ZPW Mokry Dwór - 3 filtry 42/166 2020-04-17 07:48
137. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu SENTINEL firmy GALVANIC APPLIED SCIECES 41/135 2020-04-16 12:02
138. Wymiana węgla aktywnego ZPW Mokry Dwór - 3 filtry Z96/42 2020-04-16 10:00
139. Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji inertyzacji silosu osadu wysuszonego w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na WOŚ 42/164 2020-04-15 14:31
140. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa siarczanu glinu w postaci roztworu 43/180 2020-04-15 10:17
141. Dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu SENTINEL firmy GALVANIC APPLIED SCIECES Z88/41 2020-04-15 10:00
142. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z77/44 2020-04-15 10:00
143. Dostawa łopatek do cienkowarstwowych suszarek bębnowych Siemens Ecoflasch EF 18/110; VRV: Ecoflasch EF 18/102,5 – 4000 szt. (umowa ramowa) Z18/12143 2020-04-15 10:00
144. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji inertyzacji silosu osadu wysuszonego w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na WOŚ Z95/42/aktualizacja1 2020-04-15 10:00
145. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie ringu światłowodowego dla automatyki w ZPW Na Grobli 42/163 2020-04-10 12:49
146. Informacja o unieważnieniu postępowania – Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji 43/179 2020-04-10 10:41
147. Dostawa siarczanu glinu w postaci roztworu Z110/43 2020-04-10 10:00
148. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu ładowania meleksów w Budynku Chemicznym ZPW Mokry Dwór 43/178 2020-04-09 11:38
149. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu ładowania meleksów w Budynku Chemicznym ZPW Mokry Dwór Z108/43 2020-04-07 10:00
150. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu wnętrza budynku filtrów węglowych na ZPW NG Z89/41 2020-04-07 10:00
151. Wykonanie ringu światłowodowego dla automatyki w ZPW Na Grobli Z94/42 2020-04-03 10:00
152. Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji Z106/43 2020-04-01 10:00
153. Remont układu dozowania ClO2 w chlorowni ZPW Na Grobli – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 43/177 2020-04-01 08:56
154. Usługi mechaniczne - umowa ramowa Z76/44/aktualizacja1 2020-03-31 10:00
155. Remont układu dozowania ClO2 w chlorowni ZPW Na Grobli Z107/43 2020-03-31 10:00
156. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wilczyckiej 12143/22 2020-03-31 08:58
157. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wilczyckiej Z17/12143 2020-03-19 10:00
158. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki 43/173 2020-03-18 15:24
159. Informacja o unieważnieniu postępowania – Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego miejsca magazynowania lub składowania odpadów 43/172 2020-03-18 10:13
160. Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki Z105/43/aktualizacja1 2020-03-17 10:00
161. Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego miejsca magazynowania lub składowania odpadów Z104/43 2020-03-16 10:00
162. Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego miejsca magazynowania lub składowania odpadów Z104/43 2020-03-13 10:00
163. Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługi w zakresie remontów instalacji technologicznych- umowa ramowa 42/159 2020-03-12 14:37
164. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - konserwacja zieleni na terenach MPWiK S.A. we Wrocławiu 41/129 2020-03-12 10:35
165. Usługi w zakresie remontów instalacji technologicznych - umowa ramowa Z93/42 2020-03-12 10:00
166. Konserwacja Zieleni na terenach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu Z87/41 2020-03-10 10:00
167. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Modernizacja Stacji Badawczej WOŚ 43/166 2020-03-05 08:39
168. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wraz z montażem folii okiennej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK S.A. 44/110 2020-03-03 15:01
169. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej terenów wodonośnych miasta Wrocławia i opracowania koncepcji rewitalizacji przyrodniczej na potrzeby opracowania projektu docelowego „Zwiększenie zasobów i jakości wód oraz różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację stref buforowych zieleni na terenach wodonośnych”. 41/128 2020-03-03 14:53
170. Dostawa wraz z montażem folii okiennej zewnętrznej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK Z75/44/aktualizacja1 2020-02-27 14:00
171. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi 42/157 2020-02-27 11:27
172. Modernizacja Stacji Badawczej WOŚ Z102/43 2020-02-25 10:00
173. Dostawa wraz z montażem folii okiennej zewnętrznej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK Z75/44/aktualizacja1 2020-02-21 10:00
174. Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi Z91/42/aktualizacja1 2020-02-17 10:00
175. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mokronoskiej 41/126 2020-02-14 11:24
176. Wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mokronoskiej Z86/41 2020-02-06 10:00
177. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Trzyletnia umowa ramowa na obsługę serwisową pojazdów asenizacyjnych z zabudową do czyszczenia kanalizacji typu WUKO - 12 szt. 43/161 2020-01-29 11:06
178. Trzyletnia umowa ramowa na obsługę serwisową pojazdów asenizacyjnych z zabudową do czyszczenia kanalizacji typu WUKO - 12 szt. Z100/43 2020-01-28 10:00
179. Wykonanie Ekspertyzy przyrodniczej terenów wodonośnych miasta Wrocławia i opracowania Koncepcji rewitalizacji przyrodniczej na potrzeby opracowania projektu docelowego Z84/41 2020-01-28 10:00
180. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa kruszyw 43/160 2020-01-22 08:29
181. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa i montaż depozytorów kluczy 43/158 2020-01-09 14:37
182. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 25 000 Mg suchej masy osadu nadmiernego 41/124 2019-12-31 07:43
183. Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 25 000 Mg suchej masy osadu nadmiernego Z83/41 2019-12-30 10:00
184. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa 42/153 2019-12-23 13:53
185. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wywóz i zagospodarowanie ziemi z terenu przepompowni Port Południowy 42/152 2019-12-23 10:48
186. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Dostawa kruszyw 43/156 2019-12-20 13:15
187. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dostawa oleju opałowego 41/123 2019-12-20 08:20
188. Wywóz i zagospodarowanie ziemi z terenu przepompowni Port Południowy Z89/42 2019-12-19 11:00
189. Dostawa kruszyw Z96/43 2019-12-19 11:00
190. Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z88/42 2019-12-19 10:00
191. Dostawa oleju opałowego Z85/41 2019-12-18 10:00
192. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 43/155 2019-12-18 08:44
193. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 43/154 2019-12-17 13:29
194. Dostawa i montaż depozytorów kluczy Z94/43 2019-12-17 10:00
195. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym 44/106 2019-12-13 13:21
196. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej – II postępowanie 43/153 2019-12-12 15:05
197. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z92/43 2019-12-12 10:00
198. Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym Z73/44 2019-12-09 11:30
199. Czyszczenie kanalizacji przelazowej - II postępownie Z91/43 2019-12-09 10:00
200. Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z89/43 2019-12-05 10:00
201. Wybór najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu - zad. B 42/149 2019-12-05 08:17
202. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wymiana zasuw na zasilaniu stacji grawitacyjnego zagęszczania osadu wraz z modernizacją stacji zagęszczania osadu na WOŚ 43/151 2019-12-04 15:53
203. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Przebudowa układu sterowania generatorów G1, G2, G3 w WOŚ Janówek - II postępowanie 43/150 2019-12-04 13:22
204. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remonty pomp - zawarcie umów ramowych 42/148 2019-12-04 10:31
205. Remonty pomp - zawarcie umów ramowych Z86/42 2019-11-29 10:00
206. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/146 2019-11-27 13:50
207. Przebudowa układu sterowania generatorów G1, G2, G3 w WOŚ Janówek - II postępowanie Z87/43 2019-11-22 12:00
208. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - transport osadu wysuszonego z WOŚ 41/120 2019-11-22 11:31
209. Czyszczenie kanalizacji przelazowej Z86/43 2019-11-22 10:00
210. Unieważnienie postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji stawu osadowego nr 2 na ZPW MD 42/147 2019-11-22 09:11
211. Wybór najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu - zad. A 42/146 2019-11-21 12:52
212. Transport osadu wysuszonego z WOŚ. Z82/41 2019-11-21 10:00
213. Wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji stawu osadowego nr 2 na ZPW MD Z85/42 2019-11-20 10:00
214. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont parkingu przed budynkiem administracyjnym na ZPW Mokry Dwór 44/104 2019-11-19 11:20
215. Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu Z84/42 2019-11-19 10:00
216. Unieważnienie postępowania - Prace remontowe w laboratorium na Mokrym Dworze 12143/18 2019-11-15 10:40
217. Prace remontowe w laboratorium na Mokrym Dworze Z13/12143 2019-11-13 10:00
218. Informacja o unieważnieniu postępowania – Przebudowa układu sterowania generatorów G1, G2, G3 w WOŚ Janówek 43/142 2019-11-13 09:38
219. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont elewacji i dachu aparatowni na ZPW Na Grobli 43/141 2019-11-12 14:13
220. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii 12143/17 2019-11-05 12:38
221. Przebudowa układu sterowania generatorów G1, G2, G3 w WOŚ Janówek Z83/43 2019-11-05 10:00
222. Wymiana zasuw na zasilaniu stacji grawitacyjnego zagęszczania osadu wraz z modernizacją stacji zagęszczania osadu na WOŚ Z85/43 2019-11-04 10:00
223. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Szybkiego Mieszania (...) 44/103 2019-10-31 09:53
224. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji - Zad. 1 42/144 2019-10-29 12:20
225. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław przy ul. Na Grobli 19 – etap II: obszary 4 i 5 43/140 2019-10-28 10:24
226. Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii Z12/12143 2019-10-28 10:00
227. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie remontu wiaty magazynowej na terenie Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór 44/102 2019-10-25 13:54
228. Remont parkingu przed budynkiem administracyjnym na ZPW Mokry Dwór Z71/44/aktualizacja1 2019-10-25 10:00
229. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegającej na dokończeniu zadania: Remont koryt rozpływowych na terenie ZPW Mokry Dwór – basen filtracyjny nr 3 (filtry nr 10, 11, 12) 43/139 2019-10-24 14:52
230. Unieważnienie postępowania - Dostawa tlenu technicznego do produkcji wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli 12143/15 2019-10-23 11:35
231. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont instalacji technologicznych w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór 42/141 2019-10-23 07:46
232. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wykonanie dwóch układów pomiarowych mierzących parametry wody w sieci dystrybucji wody 12143/14 2019-10-22 13:29
233. Wykonanie dwóch układów pomiarowych mierzących parametry wody w sieci dystrybucji wody Z11/12143 2019-10-17 10:00
234. Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław przy ul. Na Grobli 19 – etap II: obszary 4 i 5 Z84/43 2019-10-16 14:00
235. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomp na pompownię Port Południe 42/140 2019-10-16 12:29
236. Dostawa pomp na pompownię Port Południe Z83/42 2019-10-16 10:00
237. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Szybkiego Mieszania i Dozowania Koagulantu ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury Z68/44 2019-10-15 10:00
238. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu układu transportu skratek, stanowisk kontenerowych oraz wymiana systemów: obsługi beczkowozów i sterowania na zlewni ścieków „Dobra”” 44/100 2019-10-11 14:54
239. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu układu transportu skratek, stanowisk kontenerowych oraz wymiana systemów: obsługi beczkowozów i sterowania na zlewni ścieków „Dobra” Z70/44 2019-10-11 10:00
240. Wybór najkorzystniejszej oferty - Usuwanie awarii sieci wodociągowej 42/139 2019-10-10 13:29
241. Remont elewacji i dachu aparatowni na ZPW Na Grobli Z82/43 2019-10-10 12:00
242. Remont instalacji technologicznych w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór Z80/42 2019-10-10 10:00
243. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z81/42 2019-10-10 10:00
244. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie remontu wiaty magazynowej na terenie Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór 44/99 2019-10-09 15:09
245. informacja z otwracia oferty - Wykonanie remontu wiaty magazynowej na terenie Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór 44/98 2019-10-09 11:03
246. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa 1 szt. koparko-ładowarki oraz dostawa 1 szt. koparki kołowej – ZADANIE NR 2: Dostawa 1 szt. koparki kołowej 43/135 2019-10-04 14:46
247. Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawa fabrycznie nowych materiałów oraz akcesoriów budowlanych w okresie 12 miesięcy 41/117 2019-10-04 12:00
248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych /umowa ramowa/ 12143/11 2019-10-03 09:45
249. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wraz z montażem folii okiennej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK S.A. 44/97 2019-10-02 11:10
250. Wybór najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa systemu monitorowania urządzeń HVAC 42/137 2019-10-02 08:53
251. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji - zad. nr 1 42/136 2019-10-01 10:10
252. Dostawa fabrycznie nowych materiałów oraz akcesoriów budowlanych w okresie 12 miesięcy Z80/41 2019-10-01 10:00
253. Rozbudowa systemu monitorowania urządzeń HVAC Z79/42 2019-09-30 10:00
254. informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Zadanie nr 1 - Remont szaf zasilających i sterowniczych na Pompowni Ścieków Sępolno i Pompowni Ścieków Tamka 41/116 2019-09-27 11:54
255. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych / umowa ramowa / Z9/12143 2019-09-27 10:00
256. Unieważnienie postępowania - Budowa pompowni wody III stopnia (hydroforni) przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu 42/135 2019-09-26 13:01
257. Dostawa wraz z montażem folii okiennej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK S.A. Z66/44 2019-09-26 10:00
258. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont nawierzchni dróg i dojazdów do obiektów technologicznych na ZPW Mokry Dwór obejmujący drogę wewnętrzną ppoż, od wjazdu na teren ZPW MD do skrzyżowania dróg wewnętrznych przy budynku Chlorowni 43/133 2019-09-26 08:30
259. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanierobót budowlanych polegajacych na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Hofmanów 41/115 2019-09-25 13:20
260. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji - zad. nr 2 42/133 2019-09-24 13:45
261. Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji Z74/42/aktualizacja1 2019-09-23 10:00
262. Budowa pompowni wody III stopnia (hydroforni) przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu Z77/42 2019-09-17 10:00
263. informacja o rozstrzygnięciu postępowania na Zadanie nr 2 - remont szaf zasilających i sterowniczych na PŚ Sępolno i PŚ Tamka oraz hydroforniach Bystrzycka i Wilczyce Małe 41/113 2019-09-16 07:53
264. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa 1 szt. koparko-ładowarki oraz dostawa 1 szt. koparki kołowej – ZADANIE NR 1: Dostawa 1 szt. koparko-ładowarki 43/132 2019-09-13 11:43
265. Remont szaf zasilających i sterowniczych na PŚ Sępolno i PŚ Tamka oraz hydroforniach Bystrzycka i Wilczyce Małe Z78/41 2019-09-10 12:00
266. Dostawa 1 szt. koparko-ładowarki oraz dostawa 1 szt. koparki kołowej Z81/43 2019-09-10 12:00
267. Remont nawierzchni dróg i dojazdów do obiektów technologicznych na ZPW Mokry Dwór obejmujący drogę wewnętrzną ppoż, od wjazdu na teren ZPW MD do skrzyżowania dróg wewnętrznych przy budynku Chlorowni. Z80/43 2019-09-10 12:00
268. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Hofmanów Z77/41 2019-09-06 10:00
269. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wymiana węgla aktywnego Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór 42/129 2019-09-05 12:40
270. Wymiana węgla aktywnego Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór Z78/42 2019-09-05 10:00
271. Informacja o wyborze oferty najkorzysniejszej - Udostępnienie subskrypcji do korzystania z usług Microsoft Azure 41/112 2019-09-04 11:00
272. Udostępnieniu subskrypcji do korzystania z usług Microsoft Azure Z79/41 2019-09-03 10:00
273. Wykonanie robót budowlanych polegającej na dokończeniu zadania: Remont koryt rozpływowych na terenie ZPW Mokry Dwór – basen filtracyjny nr 3 (filtry nr 10, 11, 12) Z79/43 2019-09-02 10:00
274. Wybór najkorzystniejszej oferty = Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń i decyzji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kłokoczyce etap I we Wrocławiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego 44/92 2019-08-29 13:11
275. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń i decyzji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kłokoczyce etap I we Wrocławiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego Z64/44 2019-08-28 10:00
276. Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej - II postępowanie 42/127 2019-08-27 09:37
277. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 13 000 Mg 41/111 2019-08-26 13:21
278. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Odtwarzanie nawierzchni po awariach 12143/8 2019-08-23 15:05
279. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont dachu budynku koagulacji na terenie ZPW Mokry Dwór 43/130 2019-08-22 11:01
280. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z7/12143 2019-08-21 09:30
281. Wybór najkorzystniejszej oferty - Obsługa metrologiczna wodomierzy 42/126 2019-08-20 13:48
282. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usuwanie stanów awaryjnych, prace interwencyjne i konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia 12143/7 2019-08-20 12:05
283. Remont dachu budynku koagulacji na terenie ZPW Mokry Dwór Z78/43 2019-08-20 10:00
284. Obsługa metrologiczna wodomierzy Z76/42 2019-08-19 10:00
285. Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 13 000 Mg Z76/41 2019-08-14 12:00
286. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej - II postępowanie Z75/42 2019-08-14 10:00
287. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wymiana wodomierzy 44/91 2019-08-09 14:17
288. Wymiana wodomierzy Z63/44 2019-08-08 10:00
289. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont odstojników popłuczyn na terenie ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli - II postępowanie 43/126 2019-08-02 12:00
290. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa 300 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 300 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną – II postępowanie 43/125 2019-08-02 11:13
291. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli 12143/5 2019-07-30 12:55
292. Remont odstojników popłuczyn na terenie ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli - II postępowanie Z76/43 2019-07-30 10:00
293. Usuwanie stanów awaryjnych, prace interwencyjne i konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z3/12143 2019-07-30 10:00
294. Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli Z4/12143 2019-07-29 10:00
295. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont dróg na terenach wodonośnych MPWiK S.A. we Wrocławiu 43/124 2019-07-26 08:37
296. Unieważnienie postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej 42/122 2019-07-26 07:41
297. Dostawa 300 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 300 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną - II postępowanie Z77/43 2019-07-24 12:00
298. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej Z73/42/aktualizacja1 2019-07-23 10:00
299. Unieważnienie postępowania - Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli 12143/3 2019-07-16 11:39
300. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - obsługa serwisowa analizatorów jakości wody (...) 44/88 2019-07-15 14:56
301. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji pompowni II st. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór MPWiK S.A. 41/106 2019-07-12 13:25
302. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych. Z61/44 2019-07-12 10:00
303. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa 300 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 300 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną 43/121 2019-07-12 08:58
304. Informacja o unieważnieniu postępowania – Remont odstojników popłuczyn na terenie ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli 43/120 2019-07-10 11:41
305. Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzirżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli Z1/12143 2019-07-10 10:00
306. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługi mechaniczne - umowa ramowa II postępowanie - Zadanie 1 i 3 44/87 2019-07-05 15:23
307. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji pompowni II st. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór MPWiK S.A. Z75/41 2019-07-04 12:00
308. Dostawa 300 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 300 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną Z75/43 2019-07-02 10:00
309. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa chloru ciekłego 44/85 2019-07-01 11:56
310. Remont odstojników popłuczyn na terenie ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli Z74/43 2019-06-28 10:00
311. Chlor ciekly Z58/44 2019-06-24 10:00
312. Remont dróg na terenach wodonośnych MPWiK S.A. we Wrocławiu Z73/43 2019-06-21 14:00
313. Usługi mechaniczne - umowa ramowa - II postępowanie - Zadanie 1 i 3. Z60/44 2019-06-18 10:00
314. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont komina na ul. Na Grobli 14/16 44/84 2019-06-18 07:14
315. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Ocena stanu technicznego 172 studni lewarowych zlokalizowanych na obszarze terenów wodonośnych miasta Wrocławia 41/104 2019-06-17 13:35
316. Remont komina na ul. Na Grobli 14/16 Z59/44 2019-06-17 10:00
317. Informacja o wyborze oferty najkorzysniejszej - umowa ramowa na drobne prace remontowe na obiektach MPWiK 41/103 2019-06-14 14:30
318. Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługi elektryczne - umowa ramowa 44/83 2019-06-12 11:06
319. Ocena stanu technicznego 172 studni lewarowych zlokalizowanych na obszarze terenów wodonośnych miasta Wrocławia Z72/41 2019-06-12 10:00
320. Umowa ramowa na drobne prace remontowe na obiektach MPWiK Z74/41 2019-06-12 10:00
321. informacja o wyniku postępowania (wybór i unieważnienie) 44/81 2019-06-07 13:53
322. Usługi elektryczne - umowa ramowa   Z57/44 2019-06-07 10:00
323. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie węzła pomiarowego Mokry Dwór I 42/118 2019-06-06 13:45
324. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków - II postępowanie 42/117 2019-06-06 13:14
325. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie węzła pomiarowego Mokry Dwór I Z72/42 2019-06-03 10:00
326. informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 44/78 2019-05-29 14:43
327. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu 44/77 2019-05-28 13:58
328. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu. Z56/44 2019-05-28 10:00
329. Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków - II postępowanie Z71/42/aktualizacja1 2019-05-27 10:00
330. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki 41/100 2019-05-24 08:38
331. Unieważnienie postępowania - Wdrożenie systemu wizyjnego CCTV dla miejsc magazynowania lub składowania odpadów 42/116 2019-05-23 12:31
332. informacja o unieważnieniu postępowania - Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu - zadanie 1 44/74 2019-05-20 15:32
333. Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki Z71/41 2019-05-17 12:00
334. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wywóz i zagospodarowanie ziemi z terenu przepompowni Port Południowy 42/114 2019-05-17 09:59
335. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu w ulicach: Będkowskiej, Sulistrowskiej, Strzeblowskiej, Jaźwińskiej 41/99 2019-05-17 09:47
336. Wywóz i zagospodarowanie ziemi z terenu przepompowni Port Południowy Z70/42 2019-05-16 10:00
337. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie 2 44/73 2019-05-16 09:33
338. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław, przy ul. Na Grobli 19 – etap I: obszary 2, 3 i 6 43/116 2019-05-15 14:30
339. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych w okresie 12 miesięcy – umowa ramowa 43/115 2019-05-15 11:56
340. Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław, przy ul. Na Grobli 19 - etap I: obszary 2,3 i 6. Z72/43 2019-05-15 10:00
341. Usługi mechaniczne - umowa ramowa Z55/44 2019-05-14 10:00
342. Wdrożenie systemu wizyjnego CCTV dla miejsc magazynowania lub składowania odpadów Z69/42 2019-05-14 10:00
343. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu. Z54/44 2019-05-14 10:00
344. Wybór oferty najkorzystniejszej - dostawa testów kuwetowych, reagentów i materiałów ekspoloatacyjnych do urządzeń mierzacych parametry fizykochemiczne w woodzie i w ściekach produkcji Hach Lange 41/98 2019-05-13 11:13
345. Wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie sieci kanlizacji sanitarnej na Osiedlu Stabłowice we Wrocławiu w ulicach: Będkowskiej , Sulistrowskiej, Strzeblowskiej, Jaźwińskiej. Z70/41 2019-05-13 10:00
346. Dostawa testów kuwetowych, reagentów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń mierzących parametry fizykochemiczne w wodzie i w ściekach produkcji Hach Lange Z69/41 2019-05-08 10:00
347. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułow przemysłowych w okresie 12 miesięcy - umowa ramowa Z71/43 2019-04-29 12:00
348. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim 42/111 2019-04-24 14:30
349. Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 42/110 2019-04-24 10:20
350. Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim Z68/42 2019-04-24 10:00
351. Wybór najkorzystniejszej oferty - Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania Filtrów Węglowych ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury 42/109 2019-04-19 12:44
352. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania Filtrów Węglowych ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury Z66/42 2019-04-19 10:00
353. Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z67/42 2019-04-19 10:00
354. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności od 10 do 16 ton 43/113 2019-04-17 14:44
355. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie usługi polegającej na remoncie rozdzielnicy R9.22 i przeniesieniu obsługiwanych przez nią obszarów: Wlot, Hala Krat i Piaskowniki na platformę PCS7 41/96 2019-04-17 11:40
356. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności od 10 do 16 ton Z70/43 2019-04-17 10:00
357. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociagowej na terenie parkingu przy Hali Stulecia 41/94 2019-04-16 15:11
358. Dostawa armatury wodociągowej Z53/44/aktualizacja1 2019-04-11 10:00
359. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej na terenie parkingu przy Hali Stulcia Z66/41 2019-04-10 10:00
360. Wykonanie usługi polegającej na remoncie rozdzielnicy R9.22 i przeniesieniu obsługiwanych przez nią obszarów: Wlot, Hala Krat i Piaskowniki na platformę PCS7 - II postępowanie Z68/41 2019-04-10 10:00
361. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów oraz innych urządzeń 44/68 2019-03-28 10:03
362. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 42/103 2019-03-27 11:51
363. Unieważnienie postepowania - wykonanie usługi polegajacej na remoncie rozdzielnicy R9.22 [...] 41/91 2019-03-26 07:38
364. Wybór najkorzystniejszej oferty - Modernizacja układu transportu osadu wysuszonego na WOŚ 42/102 2019-03-26 07:26
365. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - transport wysuszonego osadu z WOŚ. 44/67 2019-03-22 14:12
366. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z65/42 2019-03-22 10:00
367. Dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów oraz innych urządzeń w okresie 12 miesięcy Z52/44 2019-03-21 10:00
368. Wykonanie usługi polegającej na remoncie rozdzielnicy R9.22 i przeniesieniu obsługiwanych przez nią obszarów: Wlot, Hala Krat i Piaskowniki na platformę PCS7 Z65/41 2019-03-18 10:00
369. Modernizacja układu transportu osadu wysuszonego na WOŚ Z64/42 2019-03-15 10:00
370. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tylnej we Wrocławiu 43/110 2019-03-14 15:58
371. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tylnej we Wrocławiu Z68/43 2019-03-11 10:00
372. Transport osadu wysuszonego z WOŚ. Z51/44 2019-03-08 10:00
373. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów elektrycznych - umowa ramowa 42/99 2019-02-19 15:03
374. Dostawa materiałów elektrycznych - umowa ramowa Z63/42 2019-02-19 10:00
375. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa wapna palonego mielonego do higienizacji osadu odwodnionego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 42/97 2019-02-07 08:10
376. Dostawa wapna palonego mielonego do higienizacji osadu odwodnionego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z62/42 2019-02-06 10:00
377. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - budowa i wdrożenie Contact Center 41/88 2019-02-01 14:21
378. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Likwidacja budynku rozdzielni R5 na ZPW Na Grobli – II postępowanie 42/96 2019-02-01 10:58
379. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji Contact Center w MPWiK S.A. we Wrocławiu w celu usprawnienia usług świadczonych mieszkańcom Z63/41 2019-01-30 12:00
380. Likwidacja budynku rozdzielni R5 na ZPW Na Grobli - II postępowanie Z60/42 2019-01-24 10:00
381. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 43/108 2019-01-14 12:54
382. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dzierżawa automatów do gorących napojów i dystrybutorów do wody 43/107 2019-01-09 14:20
383. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z WOŚ 43/106 2019-01-09 10:35
384. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa licenacji Microsoft Office 356 na 36 miesięcy - II postępowanie 41/87 2019-01-07 13:59
385. Dzierżawa automatów do gorących napojów i dystrybutorów do wody Z65/43 2019-01-07 10:00
386. Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z WOŚ Z66/43 2019-01-03 12:00
387. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 12 500 Mg suchej masy osadu nadmiernego 42/93 2019-01-03 09:31
388. Wybór najkorzystniejszej oferty - Odtwarzanie nawierzchni po awariach 44/64 2019-01-03 07:54
389. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z49/44 2019-01-02 12:00
390. Dostawa licencji Microsoft Office 365 na 36 miesięcy - II postępowanie Z64/41 2018-12-28 10:00
391. Unieważnienie postępowania - dostawa licencji Microsoft Office 365 na 36 miesięcy 41/85 2018-12-21 11:17
392. Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 12500 Mg suchej masy osadu nadmiernego Z55/42 2018-12-21 10:00
393. Dostawa licencji Microsoft Office 365 na okres 36 miesięcy. Z62/41 2018-12-21 10:00
394. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z64/43 2018-12-21 10:00
395. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa 42/92 2018-12-21 08:41
396. Unieważnienie postępowania - Likwidacja budynku rozdzielni R5 na ZPW Na Grobli 42/91 2018-12-20 13:42
397. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa pojazdu ciężarowego do przewozu wody z wymiennymi nadwoziami 44/62 2018-12-20 12:37
398. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa jednej naczepy typu silos do przewozu osadu 43/105 2018-12-19 13:29
399. Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z58/42 2018-12-17 10:00
400. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa ładowarki - 1 szt. 44/61 2018-12-14 12:10
401. Dostawa pojazdu ciężarowego do przewozu wody z wymiennymi nadwoziami - 1 szt Z47/44 2018-12-14 10:00
402. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu osobowego brygadowego z nadwoziem typu Pick-up - 2 szt. 42/90 2018-12-14 07:29
403. Dostawa samochodu osobowego brygadowego z nadwoziem typu Pick-up - 2 szt. Z59/42 2018-12-13 10:00
404. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa ciągnika rolniczego - 2 szt. 42/89 2018-12-13 08:12
405. Dostawa jednej naczepy typu silos do przewozu osadu Z59/43/aktualizacja1 2018-12-11 10:00
406. Unieważnienie postępowania - zagospodarowanie skratek i piasku z WOŚ 41/82 2018-12-10 10:50
407. Dostawa ciągnika rolniczego - 2 szt. Z56/42 2018-12-07 10:00
408. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa materiałów automatyki przemysłowej do wymiany instalacji sterowania i monitorowania systemów technologicznych eksploatowanych w MPWiK S.A. Wrocław. 41/81 2018-12-06 09:16
409. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa mini koparki z przyczepą 42/87 2018-12-04 12:13
410. Dostawa materiałów automatyki przemysłowej do wymiany instalacji sterowania i monitorowania systemów technologicznych eksploatowanych w MPWiK S.A. Wrocław. Z60/41 2018-12-04 12:00
411. Dostawa ładowarki - 1szt Z45/44 2018-12-03 10:00
412. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wymiana 2 przepływomierzy elektromagnetycznych 42/84 2018-11-30 13:12
413. Likwidacja budynku MMK na ZPW Mokry Dwór - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 41/80 2018-11-30 10:37
414. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc awarii - wybór oferty najkorzysniejszej 41/79 2018-11-30 10:29
415. Wymiana 2 przepływomierzy elektromagnetycznych Z54/42 2018-11-30 10:00
416. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. Na Grobli – II postępowanie 43/100 2018-11-29 07:40
417. Usuwanie awarii sieci wodociagowej - II postępowanie - rozstrzygnięcie postępowania 41/78 2018-11-28 14:55
418. Dostawa mini koparki z przyczepą Z53/42 2018-11-28 10:00
419. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa jednej koparki kołowej z wyposażeniem do czyszczenia rowów 43/98 2018-11-20 08:54
420. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ringu światłowodowego na WOŚ wraz z dostawą i uruchomieniem oprogramowania do monitorowania ruchu sieciowego. 44/58 2018-11-19 12:52
421. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. Na Grobli - II postępowanie Z58/43 2018-11-19 10:00
422. Likwidacja budynku MMK na ZPW Mokry Dwór Z59/41 2018-11-19 10:00
423. Usuwanie awarii sieci wodociągowej - II postępowanie Z57/41 2018-11-19 10:00
424. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa odczynników, testów oraz podłoży mikrobiologicznych firmy Merck 43/97 2018-11-19 08:53
425. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ringu światłowodowego na WOŚ wraz z dostawą i uruchomieniem oprogramowania do monitorowania ruchu sieciowego. Z41/44 2018-11-16 10:00
426. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowa sieci wodociągowej w ul. Średzkiej we Wrocławiu na odcinku od złączenia z siecią w ul. Zajazdowej do przejazdu kolejowego 43/96 2018-11-16 09:55
427. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Marszowickiej (bocznej) we Wrocławiu 42/79 2018-11-16 09:38
428. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wdrożenie systemu ochrony obwodowej na ZPW nr 1 w MPWiK S.A. 42/78 2018-11-15 13:35
429. Unieważnienie postępowania - Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 25000 Mg suchej masy osadu nadmiernego 42/77 2018-11-15 11:31
430. Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii Z56/41 2018-11-14 10:00
431. Wdrożenie systemu ochrony obwodowej na ZPW nr 1 w MPWiK S.A. Z49/42/aktualizacja1 2018-11-14 10:00
432. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodów z nadwoziem typu mini VAN - 4 szt. oraz samochodów z nadwoziem typu furgon - 6 szt. 42/76 2018-11-09 14:49
433. Dostawa odczynników, testów oraz podłoży mikrobiologicznych firmy Merck Z57/43 2018-11-09 11:00
434. Dostawa samochodów z nadwoziem typu mini VAN - 4 szt. oraz samochodów z nadwoziem typu furgon - 6 szt. Z50/42 2018-11-09 10:00
435. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki KSB 43/95 2018-11-08 08:21
436. Dostawa jednej koparki kołowej z wyposażeniem do czyszczenia rówów Z56/43 2018-11-07 13:00
437. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Instalacja agregatu prądotwórczego 1,4 MVA w ZPW Na Grobli 43/93 2018-11-06 13:13
438. Unieważnienie postępowania - usuwanie awarii sieci wodociągowej 41/72 2018-11-06 08:54
439. Informacja o unieważnieniu postępowania – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. Na Grobli 43/92 2018-11-06 08:15
440. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowa sieci wodociągowej w ul. Średzkiej we Wrocławiu na odcinku od złączenia z siecią w ul. Zajazdowej do przejazdu kolejowego Z53/43 2018-11-05 10:00
441. Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 25000 Mg suchej masy osadu nadmiernego Z46/42 2018-11-05 10:00
442. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej all-flash oraz świadczenie usług serwisowych 42/74 2018-10-31 10:17
443. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Marszowickiej (bocznej) we Wrocławiu Z47/42 2018-10-31 10:00
444. Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki KSB Z54/43 2018-10-31 10:00
445. Informacja o wyborze oferty najkorzystnieszej - wymiana napędów pomp i dmuchaw w obszarze produkcji 41/70 2018-10-29 10:37
446. Instalacja agregatu prądotwórczego 1,4 MVA w ZPW Na Grobli Z50/43 2018-10-29 10:00
447. Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej all-flash oraz świadczenie usług serwisowych Z48/42 2018-10-29 10:00
448. Wymiana napędów pomp i dmuchaw w obszarze produkcji wody Z53/41 2018-10-26 10:00
449. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z55/41 2018-10-26 10:00
450. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/89 2018-10-26 08:17
451. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z52/43 2018-10-22 10:00
452. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 4 - umowa ramowa na remonty pomp KSB 43/85 2018-10-19 15:21
453. Rozstrzygnięcie postępowania - Konserwacja stawu infiltracyjnego nr 7 i nr 2 41/69 2018-10-19 10:30
454. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 8 - umowa ramowa na remonty pomp różnych producentów 43/84 2018-10-12 14:34
455. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 1 - umowa ramowa na remonty pomp ABS 43/83 2018-10-12 13:20
456. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie prac i robót geologicznych związanych z remontem 16 studni o głębokości około 11 – 14 m zlokalizowanych na terenach wodonośnych 44/56 2018-10-02 14:06
457. Konserwacja stawu infiltracyjnego nr 7 i nr 2 Z52/41 2018-09-28 12:00
458. Wykonanie prac i robót geologicznych związanych z remontem 16 studnio głębokości około 11 – 14 m zlokalizowanych na terenach wodonośnych Z38/44 2018-09-27 10:00
459. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 3 - umowa ramowa na remonty pomp GRUNDFOS 43/80 2018-09-26 15:17
460. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 2 - umowa ramowa na remonty pomp FLYGT 43/79 2018-09-26 15:11
461. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 7- umowa ramowa na remonty pomp PROMINENT 43/78 2018-09-25 11:30
462. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 6 - umowa ramowa na remonty pomp NETZSCH 43/77 2018-09-21 15:07
463. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie remontu drogi wewnętrznej nr 2 na terenach wodonośnych MPWiK S.A. 44/55 2018-09-20 13:33
464. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont sieci wodociągowej w ul. Struga 41/66 2018-09-20 10:59
465. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 5 - umowa ramowa na remonty pomp LOWARA 43/76 2018-09-19 11:28
466. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji 42/68 2018-09-19 08:58
467. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji 42/67 2018-09-18 11:16
468. Wykonanie remontu drogi wewnętrznej nr 2 n terenach wodonośnych MPWiK S.A. Z36/44 2018-09-17 10:00
469. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu 43/75 2018-09-11 15:11
470. Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji Z39/42 2018-09-11 10:00
471. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ul. Bierutowskiej do ul. Zatorskiej we Wrocławiu 43/74 2018-09-11 08:16
472. Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sieci radiowej do automatycznego odczytywania wodomierzy 42/66 2018-09-10 10:21
473. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa pompy Flygt CP 3531.735.1040.600 - 1szt 42/65 2018-09-10 10:09
474. Remont sieci wodociągowej w ul. Struga Z50/41 2018-09-10 10:00
475. Unieważnienie postępowania - usuwanie awarii sieci sieci wodociągowej II postępowanie 41/64 2018-09-10 09:15
476. Zawarcie umów ramowych na remonty pomp Z46/43 2018-09-07 10:00
477. Budowa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sieci radiowej do automatycznego odczytywania wodomierzy Z44/42 2018-09-07 10:00
478. Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu Z48/43 2018-09-06 10:00
479. Unieważnienie postępowania - Dzierżawa automatów do gorących napojów oraz dystrybutorów do wody 42/64 2018-09-05 11:27
480. Dostawa pompy Flygt CP 3531.735.1040.600 - 1szt Z45/42 2018-09-05 10:00
481. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ul. Bierutowskiej do ul. Zatorskiej we Wrocławiu Z49/43 2018-09-03 10:00
482. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługi remontów instalacji technologicznych - umowa ramowa 44/52 2018-08-28 13:21
483. Unieważnienie postępowania - usuwanie awarii sieci wodociągowej 41/62 2018-08-28 10:51
484. Usługi remontów instalacji technologicznych - umowa ramowa Z34/44 2018-08-24 10:00
485. Dzierżawa automatów do gorących napojów oraz dystrybutorów do wody Z43/42 2018-08-24 10:00
486. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z48/41 2018-08-21 12:00
487. Unieważnienie postępowania - Remont pomieszczeń w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór dla potrzeb archiwum Spółki - II postępowanie 41/60 2018-08-21 08:42
488. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej – II postępowanie 43/71 2018-08-16 12:00
489. Informacja o unieważnieniu postępowania – Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim - II postępowanie 43/70 2018-08-16 11:50
490. informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zabrodzkiej. 44/51 2018-08-14 11:45
491. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych – umowa ramowa 44/50 2018-08-13 15:25
492. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa wodorotlenku sodu w uzdanianiu wody pitnej 41/59 2018-08-13 10:17
493. Czyszczenie kanalizacji przełazowej - II postępowanie Z47/43 2018-08-13 10:00
494. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych , szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych / umowa ramowa / Z29/44 2018-08-10 10:00
495. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zabrodzkiej Z33/44/aktualizacja1 2018-08-10 10:00
496. Rozstrzygnięcie postępowania - usługa wykonania układów pomiarowych na jazie w Michałowie i jazie klapowym 41/58 2018-08-10 08:48
497. Informacja o unieważnieniu postępowania – Instalacja, konfiguracja i uruchomienie sieci radiowej do automatycznego odczytywania wodomierzy 42/62 2018-08-09 15:05
498. Usługa wykonania układów pomiarowych na jazie w Michałowie i jazie klapowym Z46/41 2018-08-09 10:00
499. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa armatury wodociągowej - hydrantów podziemnych i hydrantów nadziemnych łamanych - II postępowanie 43/69 2018-08-07 15:19
500. Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej - Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 20 000 Mg 43/68 2018-08-07 08:27
501. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej – II postępowanie. 44/48 2018-08-06 09:14
502. informacja o wyborze oferty - Ocena stanu technicznego 120 studni lewarowych zlokalizowanych na obszarze terenów wodonośnych miasta Wrocławia. 44/46 2018-08-02 14:02
503. Dostawa wodorotlenku sodu w uzdatnianiu wody pitnej - II postępowanie Z45/41 2018-08-02 10:00
504. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa armatury - skrzynek, pokryw, hydrantów, włazów złączek i tulejek – II postępowanie 42/60 2018-08-01 14:24
505. Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim - II postępowanie Z44/43 2018-08-01 10:00
506. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/65 2018-07-31 12:41
507. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej - II postępowanie. Z32/44 2018-07-31 10:00
508. Remont pomieszczeń w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór dla potrzeb archiwum Spólki - II postępowanie Z44/41 2018-07-30 10:00
509. Ocena stanu technicznego 120 studni lewarowych zlokalizowanych na obszarze terenów wodonośnych miasta Wrocławia Z30/44 2018-07-27 10:00
510. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z43/43 2018-07-26 11:00
511. Dostawa armatury wodociągowej - hydrantów podziemnych i hydrantów nadziemnych łamanych - II postępowanie Z42/43 2018-07-26 10:00
512. Uniewaznienie postępowania - dostawa wodorotlenku sodu w uzdatnianiu wody pitnej 41/54 2018-07-24 13:09
513. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton 42/58 2018-07-17 15:14
514. Dostawa armatury - skrzynek, pokryw, hydrantów, włazów złączek i tulejek - II postępowanie Z36/42 2018-07-17 10:00
515. informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej 44/42 2018-07-13 14:50
516. Wybór najkorzystniejszej oferty - Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE oraz dostawa części zamiennych 42/57 2018-07-13 14:41
517. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE oraz dostawa części zamiennych Z35/42 2018-07-13 10:00
518. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa opasek naprawczych ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej na rurociągi z żeliwa i stali o średnicach DN 50-300 oraz łączników wodociągowych żeliwnych, doszczelniaczy z żeliwa sferoidalnego. 44/41 2018-07-13 09:28
519. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim 43/61 2018-07-12 14:07
520. Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim Z41/43 2018-07-12 10:00
521. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa armatury wodociągowej - hydrantów podziemnych i hydrantów nadziemnych łamanych 43/60 2018-07-11 14:59
522. Dostawa wodorotlenku sodu w uzdatnianiu wody pitnej. Z42/41 2018-07-11 10:00
523. Unieważnienie postępowania - pojazd do czyszczenia pompowni - 1 szt. - II postępowanie 41/52 2018-07-10 12:27
524. Unieważnienie postępowania 41/51 2018-07-10 12:20
525. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 20 000 Mg 43/59 2018-07-10 11:20
526. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej Z28/44 2018-07-10 10:00
527. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej Z28/44 2018-07-10 10:00
528. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton Z34/42 2018-07-10 10:00
529. Dostawa opasek naprawczych ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej na rurociągi z żeliwa i stali o średnicach DN 50-300 oraz łączników wodociągowych żeliwnych, doszczelniaczy z żeliwa sferoidalnego Z27/44 2018-07-09 10:00
530. Pojazd do czyszczenia pompowni - 1 szt - II postępowanie Z43/41 2018-07-05 10:00
531. Unieważnienie postępowania - Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów, włazów żeliwnych kanałowych oraz złączek mosiężnych do rur PEHD i tulei (wkładek) 42/54 2018-07-03 14:52
532. Wybor najkorzystniejszej oferty - Demontaż, dostawa i montaż transformatorów wraz z nastawami zabezpieczeń 42/52 2018-07-02 10:16
533. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont systemu sterowania i łączności wszystkich PŚ z łącznością TETRA 43/57 2018-06-29 09:13
534. Remont pomieszczeń w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór dla potrzeb archiwum Spólki Z41/41 2018-06-28 10:00
535. Wybor najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i budowę przyłącza wodociągowego dla budynków Spółki w Michałowie - II postępowanie 42/50 2018-06-25 12:51
536. Remont systemu sterowania i łączności wszystkich PŚ z łącznością TETRA Z40/43 2018-06-25 10:00
537. Dostawa armatury wodociągowej - hydrantów podziemnych i hydrantów nadziemnych łamanych Z39/43 2018-06-22 10:00
538. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 44/36 2018-06-22 07:54
539. unieważnienie postępowania - pojazd do czyszczenia pompowni - 1 szt. 41/47 2018-06-20 14:52
540. Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 20 000 Mg Z37/43/aktualizacja1 2018-06-20 10:00
541. Zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Spółki w Michałowie - II postępowanie Z33/42 2018-06-20 10:00
542. informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup ciągnika rolniczego TW - 2szt – II postępowanie. 44/35 2018-06-19 12:43
543. Wybor najkorzystniejszej oferty - Usługi mechaniczne - umowa ramowa 42/49 2018-06-18 08:02
544. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa armatury - skrzynek, pokryw, hydrantów, włazów złączek i tulejek 42/48 2018-06-14 13:16
545. Demontaż, dostawa i montaż transformatorów wraz z nastawami zabezpieczeń Z32/42/aktualizacja1 2018-06-12 10:00
546. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont systemów: obsługi beczkowozów i sterowania Zlewni Pracze 43/54 2018-06-11 11:08
547. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Regeneracja granulowanego formowanego węgla aktywnego typu sorpcyjnego stosowanego do uzdatniania wody pitnej w ZPW Mokry Dwór 43/53 2018-06-08 11:54
548. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - obsługa metrologiczna wodomierzy 41/46 2018-06-08 10:25
549. Remont systemów: obsługi beczkowozów i sterowania Zlewni Pracze Z38/43/aktualizacja1 2018-06-08 10:00
550. Usługi mechaniczne - umowa ramowa Z30/42/aktualizacja1 2018-06-07 10:00
551. Pojazd do czyszczenia pompowni - 1 szt Z38/41/aktualizacja1 2018-06-06 10:00
552. Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Spółki w Michałowie 42/46 2018-06-06 09:53
553. informacja o wyborze oferty - wymiana wodomierzy 44/34 2018-06-05 08:14
554. Zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Spółki w Michałowie Z27/42/aktualizacja1 2018-06-01 10:00
555. Informacja o unieważnieniu postępowania – Modernizacja pompowni strumienicowej 43/52 2018-05-30 13:14
556. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu - II postępowanie 44/33 2018-05-30 12:04
557. Wymiana wodomierzy Z25/44 2018-05-30 10:00
558. Dostawa armatury - skrzynek, pokryw, hydrantów, włazów złączek i tulejek Z28/42/aktualizacja1 2018-05-30 10:00
559. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu - II postępowanie Z26/44 2018-05-28 10:00
560. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia 41/43 2018-05-25 14:52
561. Obsługa metrologiczna wodomierzy Z35/41 2018-05-25 10:00
562. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach odwadniających 41/42 2018-05-24 12:46
563. Zakup ciągnika rolniczego TW - 2szt - II postępowanie Z24/44 2018-05-24 10:00
564. Informacja o unieważnieniu postępowania - Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu – zadanie 1 Obsługa serwisowa systemów firmy Sieger do wykrywania i pomiaru niebezpiecznych gazów w powietrzu na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu i dostawa części zamiennych 44/30 2018-05-21 14:26
565. Konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z34/41 2018-05-18 10:00
566. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu. Z23/44 2018-05-18 10:00
567. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu Sentinel firmy Galvanic Applied Sciences 42/37 2018-05-17 15:23
568. Wybór najkorzystniejszej oferty - Umowa ramowa na drobne prace remontowe na obiektach MPWiK S.A. 44/29 2018-05-17 13:07
569. Dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu SENTINEL firmy GALVANIC APPLIED SCIECES Z25/42 2018-05-17 10:00
570. Regeneracja granulowanego formowanego węgla aktywnego typu sorpcyjnego stosowanego do uzdatniania wody pitnej w ZPW Mokry Dwór Z34/43 2018-05-17 10:00
571. Unieważnienie postępowania - Dostawa armatury wodociągowej – zadanie 2 Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów, włazów żeliwnych kanałowych oraz złączek mosiężnych do rur PEHD i tulei (wkładek) 42/36 2018-05-16 13:40
572. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową brygadową 43/47 2018-05-16 10:58
573. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa armatury wodociągowej – zadanie 1 dostawa zasuw kołnierzowych o średnicach DN 50- 300 i obudów teleskopowych 42/36 2018-05-16 10:53
574. Umowa ramowa na drobne prace remontowe na obiektach MPWiK Z22/44 2018-05-16 10:00
575. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa jednej fabrycznie nowej koparko-ładowarki 43/46 2018-05-15 13:54
576. informacja o wyborze oferty - dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych 41/40 2018-05-11 14:21
577. Dostawa jednej fabrycznie nowej koparko-ładowarki Z35/43 2018-05-11 10:00
578. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych w okresie 12 miesięcy Z33/41 2018-05-10 10:00
579. Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową brygadową Z33/43 2018-05-10 10:00
580. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Na Niskich Łąkach 41/39 2018-05-10 08:36
581. informacja o wyborze oferty najkorzystnieszej - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Porannej, Wieczornej i Południowej 41/37 2018-05-08 11:05
582. Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie naprawy systemów obsługi beczkowozów i sterowania Zlewni Pracze 44/24 2018-05-08 10:21
583. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Na Niskich Łąkach Z30/41 2018-05-08 10:00
584. Modernizacja pompowni strumienicowej Z31/43 2018-05-08 10:00
585. Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup ciągnika rolniczego TW - 2szt 44/26 2018-04-30 09:01
586. Zakup ciągnika rolniczego TW - 2szt Z21/44 2018-04-27 10:00
587. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa armatury - umowa ramowa 42/33 2018-04-26 14:24
588. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -remont instalacji osuszania powietrza dla filtrów piaskowych i węglowych 41/35 2018-04-25 14:33
589. Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach odwadniających na terenie miasta Wrocławia - II postępowanie Z29/41 2018-04-24 10:00
590. Dostawa armatury Z24/42 2018-04-24 10:00
591. Remont instalacji osuszania powietrza dla filtrów piaskowych i węglowych ZPW Mokry Dwór Z28/41 2018-04-20 10:00
592. Dostawa armatury - umowa ramowa Z23/42 2018-04-19 10:00
593. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie audytu efektywności energetycznej obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu 43/41 2018-04-18 09:44
594. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 44/32 2018-04-17 13:58
595. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Porannej, Wieczornej i Południowej Z27/41 2018-04-16 10:00
596. Wybor najkorzystniejszej oferty - Remont nawierzchni dróg i dojazdów do obiektów technologicznych ZPW MD 42/32 2018-04-16 08:32
597. Zakup loggerów stacjonarnych z nadajnikami oraz zewnętrznymi antenami - 310 sztuk Z16/44/aktualizacja1 2018-04-13 10:00
598. Wykonanie naprawy systemów obsługi beczkowozów i sterowania Zlewni Pracze Z18/44/aktualizacja1 2018-04-13 10:00
599. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Irackiej i Koreańskiej Z20/44 2018-04-13 10:00
600. Remont nawierzchni dróg i dojazdów do obiektów technologicznych ZPW MD Z22/42 2018-04-11 10:00
601. Unieważnienie postępowania - Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach odwadniajacych na terenie miasta Wrocławia 41/32 2018-04-11 09:25
602. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnica - Etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 43/40 2018-04-10 15:11
603. Wybor najkorzystniejszej oferty - Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki - umowa ramowa 42/30 2018-04-10 08:54
604. Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw na zasilaniu stacji grawitacyjnego zagęszczania osadów 41/30 2018-04-09 13:26
605. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnica - Etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Z30/43/aktualizacja1 2018-04-06 10:00
606. Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki - umowa ramowa Z20/42 2018-04-05 10:00
607. utrzymanie czystości na obiektach MPWiK Z19/44 2018-04-05 10:00
608. Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach odwadniających na terenie miasta Wrocławia Z26/41 2018-04-05 10:00
609. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw na zasilaniu stacji grawitacyjnego zagęszczania osadów Z25/41 2018-03-29 12:00
610. Wykonanie audytu efektywności energetycznej obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu Z29/43 2018-03-26 10:00
611. Wybor najkorzystniejszej oferty - Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 42/26 2018-03-22 10:02
612. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z19/42 2018-03-15 10:00
613. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 42/25 2018-03-06 08:10
614. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z18/42 2018-03-05 10:00
615. Wybor najkorzystniejszej oferty - Usuwanie awarii sieci wodociągowej 42/23 2018-02-22 08:13
616. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z17/42 2018-02-21 10:00
617. Dostawa fabrycznie nowych materiałów oraz akcesoriów budowlanych w okresie 24 miesięcy Z15/44 2018-02-19 10:00
618. Wybór najkorzystniejszej oferty - Odtwarzanie nawierzchni po awariach 42/20 2018-01-08 10:31
619. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z16/42 2018-01-04 10:00
620. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa oleju opałowego 43/36 2017-12-13 14:54
621. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/35 2017-12-12 08:36
622. Realizacja bezobsługowego stanowiska wagowego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z12/44 2017-12-11 10:00
623. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 10000 Mg 43/34 2017-11-30 15:15
624. Dostawa oleju opałowego Z24/43 2017-11-30 10:00
625. Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont placów manewrowych przed Halą Krat na terenie Portu Południowego – ul. Długa we Wrocławiu 43/33 2017-11-28 13:05
626. Remont placów manewrowych przed Halą Krat na terenie Portu Południowego – ul. Długa we Wrocławiu Z23/43 2017-11-24 10:00
627. Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 10 000 Mg Z21/43 2017-11-23 10:00
628. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa systemu rejestracji poziomów szumów do akustycznej kontroli stref z możliwością zastosowania sieciowego w ilości 220 sztuk loggerów i 220 sztuk nadajników wraz z zewnętrznymi antenami. 43/30 2017-11-15 09:30
629. Dostawa systemu rejestracji poziomów szumów do akustycznej kontroli stref z możliwością zastosowania sieciowego w ilości 220 sztuk loggerów i 220 sztuk nadajników wraz z zewnętrznymi antenami. Z18/43 2017-11-07 10:00
630. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/28 2017-11-06 12:56
631. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa kopalin i kruszyw 43/27 2017-10-25 11:30
632. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa licencji systemu PCS7 wraz z integracją i szkoleniem z zakresu rozszerzonej funkcjonalności PCS 9.0. 43/25 2017-10-25 09:14
633. Unieważnienie postępowania - oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii 41/26 2017-10-25 08:24
634. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa 42/18 2017-10-23 10:51
635. Dostawa kopalin i kruszyw Z17/43 2017-10-23 10:00
636. Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z12/42 2017-10-18 10:00
637. Dostawa licencji systemu PCS7 wraz z integracją i szkoleniem z zakresu rozszerzonej funkcjonalności PCS7 v9.0. Z16/43 2017-10-12 10:00
638. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z15/43 2017-10-11 10:00
639. Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wrocławia Z16/41 2017-10-06 10:00
640. Informacja o wyborze oferty - utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. 41/24 2017-09-25 08:03
641. Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. Z14/41 2017-09-21 10:00
642. Wybór najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i uruchomienie studni horyzontalnej Bierdzany wraz z systemem nawadniania drenu nr 1 i 5 zlokalizowanych na terenach wodonośnych we Wrocławiu 42/16 2017-09-21 09:32
643. Przebudowa i uruchomienie studni horyzontalnej Bierdzany wraz z systemem nawadniania drenu nr 1 i 5 zlokalizowanych na terenach wodonośnych we Wrocławiu. Z10/42 2017-09-20 10:00
644. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa i wymiana złoża odsiarczającego w odsiarczalni Biogazu pochodzącego z fermentacji osadów we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 41/23 2017-09-15 08:24
645. Dostawa i wymiana złoża odsiarczającego w odsiarczalni biogazu pochodzącego z fermentacji osadów we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Z13/41 2017-09-08 10:00
646. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont sieci wodociągowej w ul. Siewców we Wrocławiu 43/21 2017-08-28 08:30
647. Remont sieci wodociągowej w ul. Siewców we Wrocławiu Z13/43 2017-08-23 10:00
648. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty budowlane polegające na przebudowie stawu nawadniającego nr 1 na obszarze administracyjnym gm. Wrocław na potrzeby intensyfikacji infiltracji terenów wodonośnych. 44/13 2017-08-17 14:24
649. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych 43/19 2017-08-03 14:11
650. Przebudowa stawu nawadniającego nr 1 na obszarze administracyjnym gm Wrocław na potrzeby intensyfikacji infiltracji terenów wodonośnych Z8/44/aktualizacja1 2017-08-03 10:00
651. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy - III postępowanie 43/18 2017-08-01 14:12
652. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton – II postępowanie. 41/20 2017-08-01 09:40
653. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych przeciwodorowych 42/14 2017-07-27 14:09
654. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji 43/17 2017-07-26 10:58
655. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton – II postępowanie Z10/41 2017-07-26 10:00
656. Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji Z8/43 2017-07-25 10:00
657. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych Z9/43 2017-07-21 11:00
658. Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy - III postępowanie Z10/43 2017-07-21 10:00
659. Dostawa środków chemicznych przeciwodorowych Z8/42 2017-07-21 10:00
660. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Bora-Komorowskiego (boczna) we Wrocławiu 43/16 2017-07-17 09:33
661. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy – II postępowanie 43/14 2017-07-14 12:37
662. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Bora-Komorowskiego (boczna) we Wrocławiu Z6/43 2017-07-12 09:00
663. Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy - II postępowanie Z7/43 2017-07-11 10:00
664. Wybór najkorzystniejszej oferty - Konserwacja stawu osadowego nr 4M ZPW Mokry Dwór wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody (KOD: 19 09 02) 42/12 2017-07-05 12:25
665. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy 43/10 2017-07-03 13:24
666. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa polegająca na dzierżawie 19 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym przez okres 36 miesięcy 44/10 2017-07-03 08:07
667. Konserwacja stawu osadowego nr 4M ZPW Mokry Dwór wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody (KOD: 19 09 02) Z7/42/aktualizacja1 2017-06-26 10:00
668. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - remont sieci cieplnej na terenie ZPW Mokry Dwór 41/18 2017-06-23 09:56
669. Dostawa i oddanie w dzierżawę 19 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym do wydruku stron czarno-białych i kolorowych na okres 36 miesięcy. Z7/44 2017-06-22 10:00
670. Remont sieci cieplnej na terenie ZPW Mokry Dwór Z9/41 2017-06-22 10:00
671. Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy Z5/43 2017-06-22 10:00
672. Unieważnienie postępowania - wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton 41/17 2017-06-19 13:10
673. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usuwanie awarii sieci wodociągowej 43/8 2017-06-19 09:46
674. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych - umowa ramowa. 41/16 2017-06-16 13:50
675. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na montażu czwartego modułu kogeneracyjnego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek – II postępowanie. 44/8 2017-06-14 13:51
676. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z4/43 2017-06-13 11:00
677. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie Skratek i Piasku z piaskowników z WOŚ poprzez odzysk lub unieszkodliwienie 42/9 2017-06-13 08:39
678. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont instalacji sterowania armaturą pompowni Świątniki 42/8 2017-06-13 07:49
679. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie audytu energetycznego obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu 41/15 2017-06-13 07:44
680. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych , szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych - umowa ramowa. Z8/41 2017-06-12 12:00
681. Remont instalacji sterowania armaturą pompowni Świątniki Z4/42 2017-06-12 10:00
682. Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa MPWiK S.A. we Wrocławiu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2016r. o efektywności energetycznej. Z7/41 2017-06-09 10:00
683. Zagospodarowanie Skratek i Piasku z piaskowników z WOŚ poprzez odzysk lub unieszkodliwienie Z5/42 2017-06-09 10:00
684. Informacja o wyborze oferty - wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton 41/13 2017-06-07 14:13
685. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton Z6/41 2017-06-02 10:00
686. Wybor najkorzystniejszej oferty - Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 42/6 2017-05-31 13:37
687. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z3/42 2017-05-31 10:00
688. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa koagulantu żelazowego (III) w postaci roztworu 4500 Mg - II postępowanie 41/10 2017-05-29 14:07
689. Montaż czwartego modułu kogeneracyjnego w WOŚ Janówek - II postępowanie. Z4/44 2017-05-29 10:00
690. unieważnienie postępowania - wykonanie audytu energetycznego obiektów MPWiK S.A. 41/9 2017-05-26 14:27
691. Ponowny wybor najkorzystniejszej oferty - Remont systemu sterowania i łączności dwudziestu przepompowni ścieków 42/4 2017-05-26 12:05
692. Wykonanie audytu energetycznego obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu. Z5/41 2017-05-24 12:00
693. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty budowlane polegające na remoncie rurociagu DN 100 żeliwo oraz DN 80 żeliwo w ul. Morskiej. 44/6 2017-05-22 12:14
694. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę warunków temperaturowych w laboratorium w ZPW Mokry Dwór 43/5 2017-05-22 09:38
695. Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na montażu czwartego modułu kogeneracyjnego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek 44/5 2017-05-19 14:25
696. Montaż czwartego modułu kogeneracyjnego w WOŚ Janówek Z2/44 2017-05-19 10:00
697. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa 43/4 2017-05-19 08:52
698. Wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę warunków temperaturowych w laboratorium w ZPW Mokry Dwór Z1/43/aktualizacja1 2017-05-18 10:00
699. Remont rurociągu DN100 żeliwo, DN 80 żeliwo w ul. Morskiej Z3/44 2017-05-18 10:00
700. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa i montaż zabudowy do dziesięciu pojazdów typu furgon o DMC do 3,5tony 41/7 2017-05-17 15:23
701. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z2/43 2017-05-17 11:00
702. Dostawa koagulantu żelazowego (III) w postaci roztworu 4500Mg Z4/41 2017-05-15 13:00
703. Dostawa i montaż zabudowy do dziesięciu pojazdów typu furgon o DMC do 3,5tony Z3/41/aktualizacja1 2017-05-12 13:00
704. Unieważnienie postępowania - Dostawa koagulantu żelazowego (III) w postaci roztworu 4500 Mg 41/3 2017-05-08 12:18
705. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont systemu sterowania i łączności dwudziestu przepompowni ścieków 42/2 2017-05-08 10:54
706. Wybór oferty najkorzystniejszej - dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 44/2 2017-05-05 12:43
707. Remont systemu sterowania i łączności dwudziestu przepompowni ścieków Z2/42 2017-05-04 10:00
708. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z1/44 2017-04-28 10:00
709. Dostawa koagulantu żelazowego (III) w postaci roztworu 4500Mg Z1/41 2017-04-21 10:00