Angielski

Log-in

Publications

Publication title Publication no. Date of publication
1. Informacja z otwarcia ofert: Dostawa szaf zasilania i sterowania dla pomp od 35 kW do 250 kW na przyczepach - 2 szt. 43/283 2021-09-17 14:51
2. Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie punktowym odcinka kanału dolnego Nysa Kłodzka - Oława Z126/44 2021-09-16 10:00
3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania Instalacji Ozonowania, Magazynu Tlenu Technicznego oraz Korekty pH w Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury 43/282 2021-09-16 08:59
4. Migracja układu sterowania obszaru osadników wstępnych E4/2 i E4/4, pompowni osadu E7/1 oraz stacji dozowania koagulantu do środowiska PCS7 do środowiska PCS7 Z118/41 2021-09-15 11:00
5. informacja o wyniku postępowania 44/242 2021-09-15 10:07
6. Specjalistyczne prace mechaniczne na urządzeniach do mechanicznego oczyszczania ścieków typu Huber – umowa ramowa Z125/44 2021-09-14 12:00
7. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania Instalacji Ozonowania, Magazynu Tlenu Technicznego oraz Korekty pH w Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i arma Z151/43 2021-09-14 11:00
8. Migracja układu sterowania obszaru osadników wstępnych E4/2 i E4/4, pompowni osadu E7/1 oraz stacji dozowania koagulantu do środowiska PCS7 do środowiska PCS7 Z118/41 2021-09-14 10:00
9. Specjalistyczne prace mechaniczne na urządzeniach do mechanicznego oczyszczania ścieków typu Huber – umowa ramowa Z125/44 2021-09-13 11:00
10. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania Instalacji Ozonowania, Magazynu Tlenu Technicznego oraz Korekty pH w Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i arma Z151/43 2021-09-13 10:00
11. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa elektrycznych pomp zastępczych – 2 kpl. 43/278 2021-09-10 14:35
12. Specjalistyczne prace mechaniczne na urządzeniach do mechanicznego oczyszczania ścieków typu Huber – umowa ramowa Z125/44 2021-09-10 10:00
13. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do pracy awaryjnej równoległej 12143/116 2021-09-09 15:27
14. Informacja o unieważnieniu postępowania - przebudowa, odtworzenie nawierzchni po budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Koszyckiej - Etap I - II postępowanie 41/182 2021-09-09 15:07
15. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 12143/115 2021-09-09 12:42
16. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - udostępnienie subskrypcji Azure 41/181 2021-09-08 14:32
17. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych – Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii sieci wodociągowej 43/277 2021-09-08 14:13
18. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie osadnika pompowni Michałów 12143/114 2021-09-08 12:19
19. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na: "Wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Sulistrowskiej, Będkowskiej, Strzeblowskiej i Jaźwińskiej na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu” 44/239 2021-09-07 14:10
20. Konserwacja,prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z124/44 2021-09-07 14:00
21. Konserwacja,prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z124/44 2021-09-07 13:00
22. Czyszczenie osadnika pompowni Michałów. Z60/12143/aktualizacja1 2021-09-07 11:00
23. Konserwacja,prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z124/44 2021-09-06 14:00
24. Konserwacja,prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z124/44 2021-09-06 12:00
25. Konserwacja,prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z124/44 2021-09-06 11:00
26. Dostawa elektrycznych pomp zastępczych – 2 kpl. Z150/43/aktualizacja1 2021-09-06 10:00
27. Konserwacja,prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z124/44 2021-09-06 10:00
28. Czyszczenie osadnika pompowni Michałów. Z60/12143/aktualizacja1 2021-09-03 13:00
29. Konserwacja,prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z124/44 2021-09-03 10:00
30. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Specjalistyczne prace mechaniczne na urządzeniach Bellmer – umowa ramowa 44/232 2021-09-03 09:23
31. Informacja o unieważnieniu postępowania – Konserwacja stawu infiltracyjnego nr 1 12143/112 2021-09-02 14:40
32. Udostępnienie subskrypcji Azure Z116/41 2021-09-02 13:00
33. Specjalistyczne prace mechaniczne na urządzeniach Bellmer – umowa ramowa Z123/44 2021-09-02 10:00
34. Czyszczenie osadnika pompowni Michałów. Z60/12143/aktualizacja1 2021-09-02 10:00
35. Unieważnienie postępowania - Rental odzieży roboczej dla pracowników MPWiK S.A. 42/248 2021-09-02 08:22
36. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa, montaż i konfiguracja macierzy dyskowej 42/247 2021-09-01 10:54
37. Udostępnienie subskrypcji Azure Z116/41 2021-09-01 10:00
38. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Security Information and Event Management 44/230 2021-08-31 15:03
39. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z59/12143 2021-08-31 12:00
40. Rental odzieży roboczej dla pracowników MPWiK S.A. Z147/42 2021-08-31 11:00
41. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa nowych łopatek do cienkowarstwowych suszarek bębnowych Siemens Ecoflash - umowa ramowa 42/246 2021-08-31 10:46
42. Konserwacja stawu infiltracyjnego nr 1 Z58/12143 2021-08-31 10:00
43. Dostawa, montaż i konfiguracja macierzy dyskowej Z146/42 2021-08-31 10:00
44. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja instalacji suszenia osadów ściekowych 41/177 2021-08-31 09:56
45. Wybór najkorzystniejszej oferty - Umowa ramowa - usługi mechaniczne - Specjalistyczne prace spawalnicze - Zabezpieczenie powłoki statora 42/245 2021-08-31 09:38
46. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Modernizacja RG3 WOŚ 43/273 2021-08-30 15:08
47. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z59/12143 2021-08-30 12:00
48. Rental odzieży roboczej dla pracowników MPWiK S.A. Z147/42 2021-08-30 11:00
49. Dostawa nowych łopatek do cienkowarstwowych suszarek bębnowych Siemens Ecoflash - umowa ramowa Z144/42 2021-08-30 10:00
50. Przebudowa, odtworzenie nawierzchni po budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulic Koszyckiej - I Etap Z117/41 2021-08-30 10:00
51. Wybór najkorzystniejszej oferty - „Odtwarzanie nawierzchni po awariach- umowa ramowa 42/243 2021-08-30 09:33
52. Umowa ramowa - usługi mechaniczne - Specjalistyczne prace spawalnicze - Zabezpieczenie powłoki statora Z145/42 2021-08-27 11:00
53. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z59/12143 2021-08-27 10:00
54. Rental odzieży roboczej dla pracowników MPWiK S.A. Z147/42 2021-08-27 10:00
55. Umowa ramowa - usługi mechaniczne - Specjalistyczne prace spawalnicze - Zabezpieczenie powłoki statora Z145/42 2021-08-26 13:00
56. Umowa ramowa - usługi mechaniczne - Specjalistyczne prace spawalnicze - Zabezpieczenie powłoki statora Z145/42 2021-08-26 12:00
57. Umowa ramowa - usługi mechaniczne - Specjalistyczne prace spawalnicze - Zabezpieczenie powłoki statora Z145/42 2021-08-26 11:00
58. Umowa ramowa - usługi mechaniczne - Specjalistyczne prace spawalnicze - Zabezpieczenie powłoki statora Z145/42 2021-08-26 10:00
59. Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do pracy awaryjnej równoległej. Z57/12143 2021-08-25 13:00
60. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z149/43 2021-08-25 12:00
61. Umowa ramowa - usługi mechaniczne - Specjalistyczne prace spawalnicze - Zabezpieczenie powłoki statora Z145/42 2021-08-24 10:00
62. Wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Sulistrowskiej, Będkowskiej, Strzeblowskiej i Jaźwińskiej na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu Z122/44 2021-08-24 10:00
63. Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do pracy awaryjnej równoległej. Z57/12143 2021-08-24 10:00
64. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z149/43 2021-08-24 10:00
65. Odtwarzanie nawierzchni po awariach- umowa ramowa Z143/42 2021-08-19 13:00
66. Odtwarzanie nawierzchni po awariach- umowa ramowa Z143/42 2021-08-17 13:00
67. Informacja o unieważnieniu postępowania - przebudowa, odtworzenie nawierzchni po budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulic Koszyckiej - Etap I 41/174 2021-08-17 11:15
68. Odtwarzanie nawierzchni po awariach- umowa ramowa Z143/42 2021-08-16 10:00
69. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: "Umowa ramowa - usługi elektryczne" 42/234 2021-08-13 10:01
70. Modernizacja instalacji suszenia osadów ściekowych - Modernizacja podajnika osadu suchego SC107 w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” Z115/41 2021-08-12 12:00
71. Modernizacja RG3 WOŚ Z148/43 2021-08-12 10:00
72. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych – Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych budynków i budowli będących własnością MPWiK S.A. - umowa ramowa 43/268 2021-08-09 15:30
73. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Wymiana pomp zatapialnych w trzech pompowniach na terenie miasta Wrocławia wraz z integracją tych pomp z układami sterowania i zasilania. 12143/102 2021-08-05 13:10
74. Dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Security Information and Event Management Z121/44/aktualizacja1 2021-08-05 13:00
75. Przebudowa, odtworzenie nawierzchni po budowie magistrali wodociągowej w rejonie ulic Koszyckiej - I Etap Z114/41 2021-08-05 10:00
76. Dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Security Information and Event Management Z121/44/aktualizacja1 2021-08-04 10:00
77. Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych budynków i budowli będących własnością MPWiK S.A. - umowa ramowa Z147/43 2021-08-03 12:00
78. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Rozbudowa biblioteki taśmowej 43/267 2021-08-02 14:50
79. Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych budynków i budowli będących własnością MPWiK S.A. - umowa ramowa Z147/43 2021-08-02 10:00
80. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych 12143/101 2021-07-30 14:05
81. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych Z55/12143 2021-07-29 14:00
82. Wymiana pomp zatapialnych w trzech pompowniach na terenie miasta Wrocławia wraz z integracją tych pomp z układami sterowania i zasilania. Z54/12143 2021-07-29 14:00
83. Wymiana pomp zatapialnych w trzech pompowniach na terenie miasta Wrocławia wraz z integracją tych pomp z układami sterowania i zasilania. Z54/12143 2021-07-28 10:00
84. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych Z55/12143 2021-07-28 10:00
85. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa fabrycznie nowego samochodu skrzyniowego o DMC do 3,5 tony wyposażonego w żuraw HDS z wciągarką 44/224 2021-07-28 08:50
86. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych dla przebudowy istniejącego fragmentu sieci kanalizacyjnej Dn200 przez zabudowę studni osadnikowej 43/265 2021-07-27 15:03
87. Rozbudowa biblioteki taśmowej Z143/43/aktualizacja1 2021-07-26 13:00
88. Rozbudowa biblioteki taśmowej Z143/43/aktualizacja1 2021-07-22 14:00
89. Umowa ramowa-usługi elektryczne Z140/42 2021-07-22 10:00
90. Informacja o unieważnieniu postępowania - modernizacja instalacji suszenia osadów ściekowych 41/171 2021-07-22 09:57
91. Rozbudowa biblioteki taśmowej Z143/43/aktualizacja1 2021-07-21 10:00
92. Modernizacja instalacji suszenia osadów ściekowych - Modernizacja podajnika osadu suchego SC107 w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” Z112/41 2021-07-20 10:00
93. Dostawa fabrycznie nowego samochodu skrzyniowego o DMC do 3,5 tony wyposażonego w żuraw HDS z wciągarką. Z115/44/aktualizacja4 2021-07-14 10:00
94. Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych dla przebudowy istniejącego fragmentu sieci kanalizacyjnej Dn200 przez zabudowę studni osadnikowej Z146/43 2021-07-12 10:00
95. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Remont kotłowni gazowej na WOŚ – II postępowanie 43/260 2021-07-12 09:41
96. informacja o unieważnieniu postępowania - Remont dachu budynku administracyjnego w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór 44/222 2021-07-07 10:56
97. Remont kotłowni gazowej na WOŚ - II postępowanie Z144/43/aktualizacja1 2021-06-30 10:00
98. Informacja o unieważnieniu postępowania – Usługa polegająca na wymianie rozdzielnicy głównej RG nn. w pompowni ścieków Mokry Dwór 12143/96 2021-06-30 08:39
99. Informacja o unieważnieniu postępowania: „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie instalacji sprężonego powietrza na filtrach w ZPW Na Grobli – II postępowanie” 43/257 2021-06-21 13:35
100. Informacja o unieważnieniu postępowania: Remont kotłowni gazowej na WOŚ 43/254 2021-06-18 11:40
101. Remont kotłowni gazowej na WOŚ Z142/43 2021-06-17 10:00
102. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Modernizacja wentylacji przepompowni ścieków Brochów II ul. Sygnałowa 12143/95 2021-06-16 10:35
103. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na: „Modernizację suwnic obiektów technologicznych” 44/219 2021-06-11 14:41
104. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mirona Białoszewskiego we Wrocławiu 12143/94 2021-06-10 14:10
105. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Pompowanie pomiarowe w celu wyznaczenia współczynników B i C w studniach na terenach wodonośnych (50 studni) 43/252 2021-06-09 14:41
106. Usługa polegająca na wymianie rozdzielnicy głównej RG nn. w pompowni ścieków Mokry Dwór Z53/12143 2021-06-08 10:00
107. Pompowanie pomiarowe w celu wyznaczenia współczynników B i C w studniach na terenach wodonośnych (50 studni) Z141/43 2021-06-08 10:00
108. Modernizacja suwnic obiektów technologicznych Z120/44 2021-06-08 10:00
109. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Security Information and Event Management 44/217 2021-06-07 15:01
110. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa węgla aktywnego do stacji oczyszczania biogazu powstającego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 42/227 2021-06-07 12:22
111. Modernizacja wentylacji przepompowni ścieków Brochów II ul. Sygnałowa Z52/12143 2021-06-07 10:00
112. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wynajem samochodów samowyładowczych 42/226 2021-06-02 10:38
113. Wybór najkorzystniejszej oferty - Projekt i budowa przyłącza ścieków surowych do Stacji Badawczej WOŚ 42/225 2021-06-02 09:00
114. Wynajem samochodów samowyładowczych Z138/42 2021-06-01 11:00
115. Wynajem samochodów samowyładowczych Z138/42 2021-05-31 10:00
116. Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie instalacji sprężonego powietrza na filtrach w ZPW Na Grobli - II postępowanie Z140/43 2021-05-28 10:00
117. Dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Security Information and Event Management Z118/44/aktualizacja1 2021-05-27 13:00
118. Dostawa węgla aktywnego do stacji oczyszczania biogazu powstającego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z137/42 2021-05-27 10:00
119. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mirona Białoszewskiego we Wrocławiu Z51/12143 2021-05-26 10:00
120. Dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu Security Information and Event Management Z118/44/aktualizacja1 2021-05-26 10:00
121. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - modernizacja zabezpieczeń ŚN w stacji elektroenergetycznej RG Na Grobli 41/169 2021-05-26 08:55
122. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawę 180 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 180 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną 44/215 2021-05-26 07:34
123. Projekt i budowa przyłącza ścieków surowych do Stacji Badawczej WOŚ Z136/42 2021-05-20 10:00
124. Informacja o unieważnieniu postępowania - przebudowa pomieszczeń budynku chemicznego ZPW Mokry Dwór na potrzeby archiwum Spółki - remont i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór 41/168 2021-05-19 12:08
125. informacja o wyborze oferty - na "Dostawę serwerów”. 44/210 2021-05-18 09:41
126. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa wiaty na narzędzia z garażu WUKO 43/249 2021-05-17 14:06
127. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Modernizacja osuszaczy powietrza w budynku Filtrów Węglowych ZPW-2 Na Grobli 43/248 2021-05-17 14:03
128. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa środków ochrony indywidualnej 41/167 2021-05-13 13:47
129. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Utrzymanie zieleni na terenie MPWiK we Wrocławiu 43/247 2021-05-13 13:09
130. Dostawa 180 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 180 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną Z117/44 2021-05-13 11:00
131. Modernizacja zabezpieczeń ŚN w stacji elektroenergetycznej RG Na Grobli Z110/41 2021-05-12 12:00
132. Dostawa 180 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 180 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną Z117/44 2021-05-11 12:00
133. Dostawa 180 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 180 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną Z117/44 2021-05-10 10:00
134. Budowa wiaty na narzędzia z garażu WUKO Z139/43 2021-05-10 10:00
135. Utrzymanie zieleni na terenie MPWiK we Wrocławiu Z138/43 2021-05-07 13:00
136. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac i robót geologicznych związanych z remontem 23 studni zlokalizowanych na terenach wodonośnych 42/221 2021-05-07 11:01
137. Dostawa serwerów Z116/44 2021-05-05 13:00
138. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac i robót geologicznych związanych z remontem 23 studni zlokalizowanych na terenach wodonośnych Z135/42 2021-05-05 10:00
139. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Migracja układu sterowania obszaru WKF i Biogazu oraz urządzeń obsługiwanych przez rozdzielnice R4.3 i R4 do środowiska PCS7 41/165 2021-05-04 14:02
140. Utrzymanie zieleni na terenie MPWiK we Wrocławiu Z138/43 2021-05-04 14:00
141. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - na: „Naprawę i konserwację urządzeń do wykrywania gazu” 44/205 2021-05-04 13:43
142. Utrzymanie zieleni na terenie MPWiK we Wrocławiu Z138/43 2021-05-04 13:00
143. Utrzymanie zieleni na terenie MPWiK we Wrocławiu Z138/43 2021-05-04 12:00
144. Utrzymanie zieleni na terenie MPWiK we Wrocławiu Z138/43 2021-05-04 11:00
145. Dostawa serwerów Z116/44 2021-04-30 10:00
146. Utrzymanie zieleni na terenie MPWiK we Wrocławiu Z138/43 2021-04-30 10:00
147. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa kopalin i kruszyw 44/203 2021-04-29 15:09
148. Dostawa kopalin i kruszyw Z112/44 2021-04-27 12:00
149. Migracja układu sterowania obszaru WKF i Biogazu oraz urządzeń obsługiwanych przez rozdzielnice R4.3 i R4 do środowiska PCS7 Z108/41 2021-04-27 10:00
150. Modernizacja osuszaczy powietrza w budynku Filtrów Węglowych ZPW-2 Na Grobli Z137/43 2021-04-27 10:00
151. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu. Z114/44 2021-04-27 10:00
152. informacja o wyniku postępowania - Dostawa 180 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 180 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną 44/201 2021-04-23 15:01
153. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli wraz z zagospodarowaniem stawu osadowego na terenie ZPW Na Grobli - dokończenie zadania 41/163 2021-04-23 11:25
154. Środki Ochrony Indywidualnej Z109/41 2021-04-22 12:00
155. Dostawa kopalin i kruszyw Z112/44 2021-04-21 10:00
156. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 43/238 2021-04-20 12:48
157. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa licencji systemu operacyjnego 44/197 2021-04-15 13:57
158. Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli wraz z zagospodarowaniem stawu osadowego na terenie ZPW Na Grobli - dokończenie zadania Z107/41 2021-04-15 11:00
159. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Dostawa odczynników, testów oraz podłoży mikrobiologicznych firmy Merck 12143/90 2021-04-14 12:11
160. Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli wraz z zagospodarowaniem stawu osadowego na terenie ZPW Na Grobli - dokończenie zadania Z107/41 2021-04-14 10:00
161. Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie instalacji sprężonego powietrza na filtrach w ZPW Na Grobli Z136/43/aktualizacja2 2021-04-14 10:00
162. Wybór najkorzystniejszej oferty - Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych na obszarze os. Kowale we Wrocławiu 42/218 2021-04-14 07:25
163. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Wymiana systemu rozliczania beczkowozów wraz z opomiarowaniem jakości dostarczanych nieczystości na zlewni ścieków „Ciążyn” 12143/89 2021-04-13 13:50
164. Dostawa licencji systemu operacyjnego Z111/44 2021-04-13 12:00
165. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej "Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wód opadowych na obszarze Psie Pole Małomiasteczkowe we Wrocławiu” 44/196 2021-04-12 13:50
166. Wymiana systemu rozliczania beczkowozów wraz z opomiarowaniem jakości dostarczanych nieczystości na zlewni ścieków „Ciążyn” Z50/12143 2021-04-12 13:00
167. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa zasuw kołnierzowych (zabudowa długa, krótka) i obudów teleskopowych 41/161 2021-04-12 10:35
168. Dostawa licencji systemu operacyjnego Z111/44 2021-04-12 10:00
169. Dostawa odczynników, testów oraz podłoży mikrobiologicznych firmy Merck Z49/12143 2021-04-09 10:00
170. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Wykonanie koncepcji rozbudowy systemu wod-kan oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu 43/236 2021-04-09 09:07
171. Wymiana systemu rozliczania beczkowozów wraz z opomiarowaniem jakości dostarczanych nieczystości na zlewni ścieków „Ciążyn” Z50/12143 2021-04-09 09:00
172. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z135/43 2021-04-08 10:00
173. Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wód opadowych na obszarze Psie Pole Małomiasteczkowe we Wrocławiu Z110/44/aktualizacja1 2021-04-08 10:00
174. Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych na obszarze os. Kowale we Wrocławiu Z133/42 2021-04-02 10:00
175. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i budowę fragmentu kanalizacji elektryczno-światłowodowej wzdłuż drogi wewnętrznej na WOŚ 42/217 2021-04-01 13:24
176. Wykonanie koncepcji rozbudowy systemu wod-kan oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Pawłowice we Wrocławiu Z134/43 2021-04-01 10:00
177. informacja o wyniku postępowania - dostawa kopalin i kruszyw 44/189 2021-03-30 09:40
178. Dostawa kopalin i kruszyw Z109/44 2021-03-26 11:00
179. Wybór najkorzystniejszej oferty - Aktualizacja koncepcji rozbudowy systemu wod-kan oraz wykonanie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Strachowice we Wrocławiu 42/216 2021-03-25 14:38
180. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów 44/188 2021-03-25 10:58
181. Aktualizacja koncepcji rozbudowy systemu wod-kan oraz wykonanie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Strachowice we Wrocławiu Z132/42/aktualizacja1 2021-03-25 10:00
182. Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów Z108/44 2021-03-24 12:00
183. Dostawa kopalin i kruszyw Z109/44 2021-03-24 11:00
184. Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów Z108/44 2021-03-23 10:00
185. Dostawa kopalin i kruszyw Z109/44 2021-03-22 10:00
186. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej DN 250 w ul. M.Bacciarellego 12143/85 2021-03-19 15:05
187. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi 42/215 2021-03-19 12:00
188. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ketrzyńskiej 41/158 2021-03-19 10:42
189. Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi Z130/42 2021-03-18 12:00
190. Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi Z130/42 2021-03-17 11:00
191. Zaprojektowanie i budowa fragmentu kanalizacji elektryczno-światłowodowej wzdłuż drogi wewnętrznej na WOŚ Z131/42 2021-03-17 10:00
192. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wycinka 211 szt. drzew, frezowanie pni i wykup drewna przy kanale Nysa-Oława 12143/84 2021-03-16 13:45
193. Wybór najkorzystniejszej oferty - Obsługa metrologiczna wodomierzy 42/211 2021-03-15 14:34
194. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowejw ul. Kętrzyńskiej Z106/41 2021-03-15 10:00
195. Obsługa metrologiczna wodomierzy Z129/42 2021-03-12 11:00
196. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa przełączników sieciowych łączących dwie serwerownie 42/210 2021-03-12 09:00
197. Obsługa metrologiczna wodomierzy Z129/42 2021-03-11 11:00
198. Dostawa zasuw kołnierzowych (zabudowa długa, krótka) i obudów teleskopowych Z105/41 2021-03-11 10:00
199. Obsługa metrologiczna wodomierzy Z129/42 2021-03-10 10:00
200. Wycinka 211 szt. drzew, frezowanie pni i wykup drewna przy kanale Nysa-Oława Z47/12143 2021-03-09 11:00
201. Dostawa przełączników sieciowych łączących dwie serwerownie Z128/42 2021-03-09 10:00
202. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej DN 250 w ul. M.Bacciarellego Z45/12143 2021-03-08 10:00
203. Wycinka 211 szt. drzew, frezowanie pni i wykup drewna przy kanale Nysa-Oława Z47/12143 2021-03-05 10:00
204. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Żelaznej 43/230 2021-03-04 12:43
205. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej DN 250 w ul. Olszewskiego na odcinku od ul. Bacciarellego do ul. Gersona 12143/82 2021-03-04 08:34
206. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli wraz z zagospodarowaniem stawu osadowego na terenie ZPW Na Grobli – usunięcie usterek 12143/81 2021-03-03 14:09
207. wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Giżyckiej Z107/44 2021-03-03 10:00
208. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej DN 250 w ul. Olszewskiego na odcinku od ul. Bacciarellego do ul. Gersona Z46/12143 2021-03-02 10:00
209. Wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Żelaznej Z133/43 2021-03-01 10:00
210. Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót polegających na zabezpieczeniu p.poż. konstrukcji stalowej dachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór. 41/156 2021-03-01 07:57
211. Wykonanie robót polegających na zabezpieczeniu p.poż. konstrukcji stalowej dachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór. Z104/41 2021-02-26 12:00
212. Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli wraz z zagospodarowaniem stawu osadowego na terenie ZPW Na Grobli – usunięcie usterek Z44/12143 2021-02-23 10:00
213. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie usługi polegającej na specjalistycznych pracach naprawczych na Instalacji Termicznej utylizacji osadów ściekowych WOŚ - umowa ramowa 42/202 2021-02-18 11:52
214. Wykonanie usługi polegającej na specjalistycznych pracach naprawczych na Instalacji Termicznej utylizacji osadów ściekowych WOŚ - umowa ramowa Z127/42 2021-02-18 10:00
215. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie posterunku ochrony na terenie ZPW Świątniki 43/229 2021-02-17 08:27
216. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "usługi mechaniczne - umowa ramowa" 44/180 2021-02-15 13:08
217. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci elektroenergetycznej oraz światłowodowej na terenach wodonośnych – II postępowanie 12143/77 2021-02-12 13:49
218. Wykonanie posterunku ochrony na terenie ZPW Świątniki Z131/43 2021-02-10 10:00
219. Usługi mechaniczne - umowa ramowa Z105/44 2021-02-09 10:00
220. Usługi mechaniczne - umowa ramowa Z105/44 2021-02-05 10:00
221. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci elektroenergetycznej oraz światłowodowej na terenach wodonośnych Z43/12143 2021-02-01 10:00
222. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych– Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych 43/227 2021-01-29 14:54
223. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Transport osadu wysuszonego z WOŚ 43/226 2021-01-28 10:03
224. Transport osadu wysuszonego z WOŚ. Z130/43 2021-01-26 13:00
225. Transport osadu wysuszonego z WOŚ. Z130/43 2021-01-25 10:00
226. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - na "Dostawę środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa". 44/177 2021-01-21 15:06
227. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych , szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych / umowa ramowa 42/200 2021-01-21 13:39
228. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 12143/74 2021-01-20 15:02
229. Informacja o unieważnieniu postępowania – Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci elektroenergetycznej oraz światłowodowej na terenach wodonośnych 12143/73 2021-01-20 09:23
230. Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych Z129/43 2021-01-18 12:00
231. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych , szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych / umowa ramowa Z126/42 2021-01-15 10:00
232. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci elektroenergetycznej oraz światłowodowej na terenach wodonośnych Z41/12143/aktualizacja1 2021-01-15 10:00
233. Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych Z129/43 2021-01-14 12:00
234. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Migracja systemu Citect część energetyczna WOŚ Janówek do systemu Syndis RV MPWiK 12143/72 2021-01-14 08:55
235. Migracja systemu Citect część energetyczna WOŚ Janówek do systemu Syndis RV MPWiK Z42/12143 2021-01-13 13:00
236. Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych Z129/43 2021-01-13 10:00
237. Migracja systemu Citect część energetyczna WOŚ Janówek do systemu Syndis RV MPWiK Z42/12143 2021-01-12 10:00
238. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem układu pompowego w SUW Leśnica 44/176 2021-01-08 09:49
239. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych – Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii sieci wodociągowej 43/220 2021-01-07 13:36
240. Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z104/44 2021-01-07 11:00
241. Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z40/12143 2021-01-05 10:00
242. Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z104/44 2021-01-04 10:00
243. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odprowadzenia spalin układów kogeneracyjnych na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” przy ul. Janowskiej 47 we Wrocławiu 12143/69 2020-12-30 15:15
244. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wywóz ziemi 12143/68 2020-12-30 15:06
245. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. 43/218 2020-12-28 08:49
246. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odprowadzenia spalin układów kogeneracyjnych na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” przy ul. Janowskiej 47 we Wrocławiu. Z39/12143 2020-12-22 09:00
247. informacja o wyborze oferty - Dostawa wapna mielonego, palonego do higienizacji osadu odwodnionego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 44/174 2020-12-21 10:52
248. Wywóz ziemi Z38/12143 2020-12-17 13:00
249. Wykonanie dokumetnacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem układu pompowego w SUW Leśnica Z103/44 2020-12-16 10:00
250. Informacja o unieważnieniu postępowania na "Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej" 12143/63 2020-12-16 09:47
251. Dostawa wapna mielonego, palonego do higienizacji osadu odwodnionego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z102/44 2020-12-14 10:00
252. Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z37/12143 2020-12-14 10:00
253. Wywóz ziemi Z38/12143 2020-12-14 09:00
254. Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Z128/43 2020-12-11 12:00
255. Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii sieci wodociągowej Z127/43 2020-12-11 10:00
256. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu systemu ochrony obwodowej dla terenu ZPW nr 2 położonego we Wrocławiu przy ul. Na Grobli” 44/171 2020-12-07 10:32
257. Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu systemu ochrony obwodowej dla terenu ZPW nr 2 położonego we Wrocławiu przy ul. Na Grobli. Z101/44 2020-11-30 10:00
258. informacja o unieważnieniu postępowania na "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem układu pompowego w SUW Leśnica 44/169 2020-11-26 10:05
259. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa systemu przyjmowania i ewidencjonowania ścieków na WOŚ 43/215 2020-11-26 09:33
260. Budowa systemu przyjmowania i ewidencjonowania ścieków na WOŚ Z126/43 2020-11-20 15:00
261. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym (zadanie1) 44/168 2020-11-20 14:56
262. Budowa systemu przyjmowania i ewidencjonowania ścieków na WOŚ Z126/43 2020-11-20 13:00
263. Wykonanie dokumetnacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem układu pompowego w SUW Leśnica Z100/44 2020-11-20 10:00
264. Budowa systemu przyjmowania i ewidencjonowania ścieków na WOŚ Z126/43 2020-11-19 10:00
265. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym - zadanie 2. 44/166 2020-11-16 14:11
266. Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii sieci wodociągowej – informacja o unieważnieniu postępowania 43/212 2020-11-10 14:54
267. Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym Z99/44/aktualizacja1 2020-11-10 13:00
268. Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym Z99/44/aktualizacja1 2020-11-10 11:00
269. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa rezerwowej pompy zatapialnej do ścieków na WOŚ - 1szt 42/198 2020-11-10 10:19
270. Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem systemowym Z99/44/aktualizacja1 2020-11-09 10:00
271. Dostawa rezerwowej pompy zatapialnej do ścieków na WOŚ - 1szt Z121/42 2020-11-09 10:00
272. Zawarcie umowy ramowej na usuwanie awarii sieci wodociągowej Z125/43 2020-11-06 10:00
273. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa wózka widłowego elektrycznego - 1 szt. 42/197 2020-11-04 08:23
274. Dostawa wózka widłowego elektrycznego - 1 szt. Z120/42 2020-11-03 10:00
275. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii 12143/59 2020-10-30 08:58
276. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja suwnicy pomostowej Q-8T zainstalowanej na pompowni głównej budynku B-9 Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 12143/58 2020-10-23 13:39
277. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w ul. Młodych Techników na odcinku od punktu W1 w okolicy ul. Zachodniej do trójnika T5 w okolicy ul. Ścinawskiej we Wrocławiu 44/160 2020-10-23 08:40
278. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont konstrukcji betonowych komory zewnętrznej K1 przy Pompowni Głównej B-9 na WOŚ 41/152 2020-10-21 13:35
279. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Świadczenie usług w zakresie wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów na terenach MPWiK S.A. 44/159 2020-10-20 13:42
280. Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii Z36/12143 2020-10-20 10:00
281. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji 41/151 2020-10-16 14:40
282. Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w ul. Młodych Techników na odcinku od punktu W1 w okolicy ul. Zachodniej do trójnika T5 w okolicy ul. Ścinawskiej we Wrocławiu. Z98/44 2020-10-15 10:00
283. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław przy ul. Na Grobli 19 – etap III: obszary 1 za BTL i obszar 2 pas przy budynku COK" 44/158 2020-10-14 10:28
284. Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji Z100/41/aktualizacja1 2020-10-14 10:00
285. Świadczenie usług w zakresie wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów na terenach MPWiK S.A. Z97/44 2020-10-13 10:00
286. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Osadników Pokoagulacyjnych ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury 43/209 2020-10-12 11:48
287. „Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław przy ul. Na Grobli 19 – etap III: obszary 1 za BTL i obszar 2 pas przy budynku COK” Z96/44 2020-10-09 10:00
288. Remont konstrukcji betonowych komory zewnętrznej K1 przy Pompowni Głównej B-9 na WOŚ Z101/41 2020-10-07 14:00
289. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Osadników Pokoagulacyjnych ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury. Z122/43 2020-10-07 10:00
290. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonania usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych na terenie ujęcia zatokowego przy ul. Na Grobli we Wrocławiu 42/194 2020-10-01 07:55
291. Wykonania usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych na terenie ujęcia zatokowego przy ul. Na Grobli we Wrocławiu Z119/42 2020-09-30 10:00
292. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór – II postępowanie 42/192 2020-09-23 08:35
293. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowej typu All Flash wraz z dwoma przełącznikami klastrowymi 44/154 2020-09-21 13:53
294. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór - II postępowanie Z118/42/aktualizacja1 2020-09-21 11:00
295. Modernizacja suwnicy pomostowej Q-8T zainstalowanej na pompowni głównej budynku B-9 Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Z33/12143 2020-09-21 10:00
296. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór - II postępowanie Z118/42/aktualizacja1 2020-09-18 10:00
297. Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowej typu All Flash wraz z dwoma przełącznikami klastrowymi Z95/44 2020-09-17 13:00
298. Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowej typu All Flash wraz z dwoma przełącznikami klastrowymi Z95/44 2020-09-16 10:00
299. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę fabrycznie nowych pomp FLYGT" 44/152 2020-09-11 12:30
300. Wybór najkorzystniejszej oferty - Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia 42/190 2020-09-11 12:17
301. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór 42/188 2020-09-07 09:25
302. Unieważnienie postępowania - Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór 42/186 2020-09-03 12:33
303. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej dostosowanej do pracy przy usuwaniu awarii na sieci wod-kan, w zabudowie miejskiej wraz z wyposażeniem – 1 szt. 12143/55 2020-09-01 15:02
304. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Udostępnienie subskrypcji Azure 43/207 2020-09-01 15:00
305. Udostępnienie subskrypcji Azure Z121/43 2020-08-31 11:00
306. Dostawa fabrycznie nowych pomp Flygt Z94/44 2020-08-31 10:00
307. Udostępnienie subskrypcji Azure Z121/43 2020-08-28 10:00
308. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Odtwarzanie nawierzchni po awariach 12143/54 2020-08-27 14:29
309. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ - II postępowanie 43/205 2020-08-27 12:33
310. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór. Z117/42 2020-08-27 11:00
311. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór - II postępowanie Z116/42 2020-08-27 10:00
312. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dostawę gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą buli oraz dostosowanie instalacji do poboru gazu z wiązki argonu w okresie 48 miesięcy" 44/150 2020-08-26 12:10
313. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór. Z117/42 2020-08-26 10:00
314. Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej dostosowanej do pracy przy usuwaniu awarii na sieci wod-kan, w zabudowie miejskiej wraz z wyposażeniem - 1 szt. Z32/12143 2020-08-26 10:00
315. Dostawa gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą buli oraz dostosowanie instalacji do poboru gazu z wiązki argonu w okresie 48 miesięcy Z93/44 2020-08-24 10:00
316. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie remontu 3 sztuk modułów Jenbacher JMS 312 GS-B.LC A233 o mocy elektrycznej 600 kW będących własnością Zamawiającego w celu redukcja emisji NOx do wartości 250 mg/m3 43/204 2020-08-18 11:37
317. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki PROMINENT – II postępowanie 43/203 2020-08-13 13:57
318. Wykonanie remontu 3 sztuk modułów Jenbacher JMS 312 GS-B.LC A233 o mocy elektrycznej 600 kW będących własnością Zamawiającego w celu redukcji emisji NOx do wartości 250 mg/m3 Z120/43 2020-08-13 13:00
319. Wykonanie remontu 3 sztuk modułów Jenbacher JMS 312 GS-B.LC A233 o mocy elektrycznej 600 kW będących własnością Zamawiającego w celu redukcji emisji NOx do wartości 250 mg/m3 Z120/43 2020-08-12 10:00
320. Modernizacja sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ - II postępowanie Z118/43 2020-08-07 10:00
321. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługa regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji 43/200 2020-08-07 09:26
322. Wybór najkorzystniejszej oferty - Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Racławickiej i Przyjaźni we Wrocławiu 42/184 2020-08-05 13:52
323. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z31/12143 2020-08-04 11:00
324. Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki Prominent - II postępowanie Z119/43 2020-08-04 10:00
325. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zdalne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej obiektów technologicznych 44/147 2020-08-03 15:20
326. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy budynku koagulacji i osadników ZPW Mokry Dwór 41/147 2020-08-03 14:15
327. Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z114/42 2020-08-03 10:00
328. Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Racławickiej i Przyjaźni we Wrocławiu Z115/42 2020-08-03 10:00
329. Zdalne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej obiektów technologicznych Z91/44 2020-07-31 14:00
330. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z31/12143 2020-07-31 10:00
331. Zdalne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej obiektów technologicznych Z91/44 2020-07-30 10:00
332. Unieważnienie postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór 42/181 2020-07-29 14:04
333. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór Z112/42 2020-07-29 10:00
334. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa i wdrożenie dwóch wewnętrznych zapór sieciowych typu NGFW 12143/51 2020-07-28 13:25
335. Wykonanie dokumentacji projektowej, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy budynku koagulacji i osadników ZPW Mokry Dwór Z98/41 2020-07-24 10:00
336. Dostawa i wdrożenie dwóch wewnętrznych zapór sieciowych typu NGFW Z29/12143/aktualizacja3 2020-07-24 10:00
337. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w al. Jana Kasprowicza 12143/48 2020-07-21 12:24
338. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "usługi mechaniczne - umowa ramowa - zadanie 3 - III postępowanie 44/145 2020-07-20 14:47
339. Usługi mechaniczne - umowa ramowa zadanie nr 3 - eksploatacyjna obsługa i naprawa urządzeń mechanicznych producenta Bellmer - III postępowanie Z89/44 2020-07-17 10:00
340. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej Krotoszyńskiej dz. 86/7 AM20 obręb Osobowice we Wrocławiu 12143/46 2020-07-15 14:09
341. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych 12143/45 2020-07-15 13:53
342. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych Z28/12143 2020-07-10 10:00
343. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej Krotoszyńskiej dz. 86/7 AM20 obręb Osobowice we Wrocławiu Z27/12143 2020-07-09 10:00
344. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji układu zasilania awaryjnego stacji transformatorowych R4 i R9.x WOŚ Janówek we Wrocławiu" 44/142 2020-07-07 12:28
345. Informacja o unieważnieniu postępowania - Modernizację sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ 43/196 2020-07-03 13:01
346. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji układu zasilania awaryjnego stacji transformatorowych R4 i R9.x WOŚ Janówek we Wrocławiu Z87/44/aktualizacja1 2020-07-03 10:00
347. informacja o unieważnieniu postępowania na "Usługi mechaniczne - umowa ramowa (zadanie nr 3) - eksploatacyjna obsługa i naprawa urządzeń mechanicznych producenta Bellmer - II postępowanie" 44/141 2020-07-02 11:38
348. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa i oddanie w dzierżawę 19 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym do wydruku stron czarno-białych i kolorowych. 41/146 2020-07-01 15:13
349. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont gazogeneratorów G1, G2, G3. 43/195 2020-06-29 12:47
350. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Dostawa 210 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 210 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną” 12143/40 2020-06-26 14:55
351. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie usługi polegającej na migracji układu sterowania pompownią główną B9 oraz urządzeń obsługiwanych przez rozdzielnię R2 do środowiska PCS7 44/140 2020-06-26 11:59
352. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz docelowego zagospodarowania wód opadowych na osiedlu Brochów (nowy) we Wrocławiu 42/178 2020-06-25 13:48
353. Dostawa i oddanie w dzierżawę 19 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z konfiguracją pod system zarządzający wydruk (YSoft SafeQ 6 MU33) stron czarno-białych i kolorowych Z97/41 2020-06-25 10:00
354. Informacja o unieważnieniu postępowania - zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki Prominent 43/194 2020-06-25 08:45
355. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Polkowickiej 42/176 2020-06-25 07:32
356. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Maleczyńskich - bocznej 41/145 2020-06-24 11:56
357. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa serwerów 42/175 2020-06-24 11:16
358. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Polkowickiej Z109/42 2020-06-24 10:00
359. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont ogrodzenia SUW Leśnica 43/193 2020-06-24 07:20
360. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wód opadowych, koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego dla części osiedla Księże 12143/39 2020-06-23 15:15
361. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w al. Jana Kasprowicza Z24/12143 2020-06-23 10:00
362. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności od 10 do 16 ton - II postępowanie 44/137 2020-06-23 07:50
363. Usługa regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji Z117/43 2020-06-22 10:00
364. Dostawa 210 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 210 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną Z25/12143 2020-06-19 10:00
365. Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz docelowego zagospodarowania wód opadowych na osiedlu Brochów (nowy) we Wrocławiu Z108/42/aktualizacja1 2020-06-18 10:00
366. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa kamery inspekcyjnej do kanałów przełazowych 42/174 2020-06-17 13:51
367. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Maleczyńskich - bocznej Z95/41 2020-06-17 10:00
368. Remont gazogeneratorów G1, G2, G3 Z113/43 2020-06-17 10:00
369. Dostawa kamery inspekcyjnej do kanałów przełazowych Z107/42 2020-06-17 10:00
370. Modernizacja sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ Z115/43 2020-06-16 12:00
371. Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki Prominent Z116/43 2020-06-15 10:00
372. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Pompowni Pośredniej ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury" 44/136 2020-06-12 12:35
373. Wykonanie usługi polegającej na migracji układu sterowania pompownią główną B9 oraz urządzeń obsługiwanych przez rozdzielnię R2 do środowiska PCS7 Z84/44 2020-06-12 10:00
374. Remont ogrodzenia SUW Leśnica Z114/43 2020-06-12 10:00
375. Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wód opadowych, koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego dla części osiedla Księże Z23/12143/aktualizacja1 2020-06-10 10:00
376. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pompowanie pomiarowe w celu wyznaczenia współczynników B i C w studniach na terenach wodonośnych 41/142 2020-06-09 07:54
377. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja zabezpieczeń ŚN w stacji elektroenergetycznej R3083 Mokry Dwór 44/135 2020-06-08 14:55
378. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Pompowni Pośredniej ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury Z82/44/aktualizacja2 2020-06-08 13:00
379. Dostawa serwerów Z106/42 2020-06-08 11:00
380. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa depozytorów kluczy 43/191 2020-06-08 07:46
381. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja suwnicy pomostowej Q-8T zainstalowanej na pompowni Czechnica 44/133 2020-06-05 12:43
382. Wynajem samochodów samowyładowczych Z86/44 2020-06-05 10:00
383. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Pompowni Pośredniej ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury Z82/44/aktualizacja2 2020-06-05 10:00
384. Dostawa serwerów Z106/42 2020-06-05 10:00
385. Modernizacja zabezpieczeń w R3083 Mokry Dwór Z83/44 2020-06-03 10:00
386. Pompowanie pomiarowe w celu wyznaczenia współczynników B i C w studniach na terenach wodonośnych Z93/41 2020-06-03 10:00
387. Modernizacja suwnicy pomostowej Q-8T zainstalowanej na pompowni Czechnica. Z85/44 2020-06-03 10:00
388. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (Zadanie 1, Zadanie 3, Zadanie 4 i Zadanie 5) – Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji – II postępowanie 43/189 2020-06-01 14:46
389. informacja o unieważnieniu postępowania - wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności od 10 do 16 ton 44/128 2020-05-28 09:58
390. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "usługi mechaniczne-umowa ramowa" - zadanie 2 44/127 2020-05-27 09:27
391. Dostawa depozytorów kluczy Z103/43/aktualizacja2 2020-05-26 12:00
392. Wynajem samochodów samowyładowczych Z81/44 2020-05-26 10:00
393. Dostawa depozytorów kluczy Z103/43/aktualizacja2 2020-05-25 10:00
394. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej 12143/34 2020-05-22 12:16
395. informacja o unieważnieniu postępowania - "usługi mechaniczne-umowa ramowa" - zadanie 3 44/126 2020-05-22 07:33
396. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej "usługi mechaniczne umowa ramowa" - Zadanie 4 44/125 2020-05-21 11:36
397. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont elewacji budynku rozdzielni R3083 na terenie ZPW Mokry Dwór 12143/33 2020-05-20 15:22
398. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie 1 44/124 2020-05-20 14:45
399. Dostawa Środków Ochrony Indywidualnej Z22/12143 2020-05-20 10:00
400. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Zawarcie umów ramowych na remonty pomp 43/184 2020-05-19 08:55
401. Informacja o unieważnieniu postępowania (Zadanie 2 i Zadanie 6) – Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji – II postępowanie 43/183 2020-05-18 13:47
402. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Specjalistyczne prace naprawcze na Instalacji Termicznej utylizacji osadów ściekowych - umowa ramowa 44/121 2020-05-14 13:33
403. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - umowa ramowa - usługi elektryczne 41/139 2020-05-12 14:39
404. Remont elewacji budynku rodzielni R3083 na terenie ZPW Mokry Dwór Z21/12143 2020-05-11 12:00
405. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - malowanie wnętrza budynku filtrów węglowych na ZPW Na Grobli 41/138 2020-05-11 09:23
406. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji inertyzacji silosu osadu wysuszonego w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na WOŚ - II postępowanie 42/167 2020-05-07 10:42
407. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 44/117 2020-05-05 13:11
408. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa specjalistycznej koparki kołowej dostosowanej do pracy na rowach wraz z wyposażeniem - 1 szt 41/137 2020-05-05 10:16
409. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa armatury - umowa ramowa 41/136 2020-05-04 11:52
410. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie trzech zasuw kanałowych w komorze wyjściowej syfonu kolektora Odra pod rzeką Ślęza 12143/31 2020-04-30 15:44
411. Umowa ramowa - usługi elektryczne Z91/41 2020-04-29 10:00
412. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu 44/116 2020-04-29 09:10
413. Informacja o unieważnieniu postępowania – Wykonanie dokumentacji projektowej, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy budynku osadników i koagulacji w ZPW Mokry Dwór 12143/30 2020-04-28 11:17
414. Dostawa specjalistycznej koparki kołowej dostosowanej do pracy na rowach wraz z wyposażeniem - 1 szt Z92/41 2020-04-28 10:00
415. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów. 12143/29 2020-04-27 15:13
416. Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów. Z20/12143 2020-04-27 11:00
417. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa łopatek do cienkowarstwowych suszarek bębnowych Siemens Ecoflasch EF 18/110; VRV: Ecoflasch EF 18/102,5 – 4000 szt. (umowa ramowa) 12143/28 2020-04-24 14:49
418. Świadczenie usług wydruku, personalizacji i kopertowania dokumentów. Z20/12143 2020-04-24 10:00
419. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie trzech zasuw kanałowych w komorze wyjściowej syfonu kolektora Odra pod rzeką Ślęza Z19/12143/aktualizacja1 2020-04-24 10:00
420. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji inertyzacji silosu osadu wysuszonego w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na WOŚ - II postępowanie Z97/42 2020-04-23 10:00
421. Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji - II postępowanie Z111/43 2020-04-23 10:00
422. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu Z79/44 2020-04-23 10:00
423. Wykonanie usługi polegającej na specjalistycznych pracach naprawczych na Instalacji Termicznej utylizacji osadów ściekowych - umowa ramowa Z78/44 2020-04-22 10:00
424. Zawarcie umów ramowych na remonty pomp Z109/43 2020-04-20 10:00
425. Dostawa armatury - umowa ramowa Z90/41 2020-04-17 10:00
426. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wymiana węgla aktywnego ZPW Mokry Dwór - 3 filtry 42/166 2020-04-17 07:48
427. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu SENTINEL firmy GALVANIC APPLIED SCIECES 41/135 2020-04-16 12:02
428. Wymiana węgla aktywnego ZPW Mokry Dwór - 3 filtry Z96/42 2020-04-16 10:00
429. Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji inertyzacji silosu osadu wysuszonego w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na WOŚ 42/164 2020-04-15 14:31
430. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa siarczanu glinu w postaci roztworu 43/180 2020-04-15 10:17
431. Dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu SENTINEL firmy GALVANIC APPLIED SCIECES Z88/41 2020-04-15 10:00
432. Dostawa łopatek do cienkowarstwowych suszarek bębnowych Siemens Ecoflasch EF 18/110; VRV: Ecoflasch EF 18/102,5 – 4000 szt. (umowa ramowa) Z18/12143 2020-04-15 10:00
433. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z77/44 2020-04-15 10:00
434. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji inertyzacji silosu osadu wysuszonego w Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na WOŚ Z95/42/aktualizacja1 2020-04-15 10:00
435. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie ringu światłowodowego dla automatyki w ZPW Na Grobli 42/163 2020-04-10 12:49
436. Informacja o unieważnieniu postępowania – Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji 43/179 2020-04-10 10:41
437. Dostawa siarczanu glinu w postaci roztworu Z110/43 2020-04-10 10:00
438. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu ładowania meleksów w Budynku Chemicznym ZPW Mokry Dwór 43/178 2020-04-09 11:38
439. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu ładowania meleksów w Budynku Chemicznym ZPW Mokry Dwór Z108/43 2020-04-07 10:00
440. Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu wnętrza budynku filtrów węglowych na ZPW NG Z89/41 2020-04-07 10:00
441. Wykonanie ringu światłowodowego dla automatyki w ZPW Na Grobli Z94/42 2020-04-03 10:00
442. Zawarcie umowy ramowej na usługę regeneracji powłoki ochronnej urządzeń technologicznych przed erozyjnym działaniem osadów ściekowych w procesie termicznej utylizacji Z106/43 2020-04-01 10:00
443. Remont układu dozowania ClO2 w chlorowni ZPW Na Grobli – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 43/177 2020-04-01 08:56
444. Remont układu dozowania ClO2 w chlorowni ZPW Na Grobli Z107/43 2020-03-31 10:00
445. Usługi mechaniczne - umowa ramowa Z76/44/aktualizacja1 2020-03-31 10:00
446. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wilczyckiej 12143/22 2020-03-31 08:58
447. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Wilczyckiej Z17/12143 2020-03-19 10:00
448. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki 43/173 2020-03-18 15:24
449. Informacja o unieważnieniu postępowania – Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego miejsca magazynowania lub składowania odpadów 43/172 2020-03-18 10:13
450. Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki Z105/43/aktualizacja1 2020-03-17 10:00
451. Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego miejsca magazynowania lub składowania odpadów Z104/43 2020-03-16 10:00
452. Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego miejsca magazynowania lub składowania odpadów Z104/43 2020-03-13 10:00
453. Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługi w zakresie remontów instalacji technologicznych- umowa ramowa 42/159 2020-03-12 14:37
454. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - konserwacja zieleni na terenach MPWiK S.A. we Wrocławiu 41/129 2020-03-12 10:35
455. Usługi w zakresie remontów instalacji technologicznych - umowa ramowa Z93/42 2020-03-12 10:00
456. Konserwacja Zieleni na terenach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu Z87/41 2020-03-10 10:00
457. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Modernizacja Stacji Badawczej WOŚ 43/166 2020-03-05 08:39
458. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wraz z montażem folii okiennej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK S.A. 44/110 2020-03-03 15:01
459. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej terenów wodonośnych miasta Wrocławia i opracowania koncepcji rewitalizacji przyrodniczej na potrzeby opracowania projektu docelowego „Zwiększenie zasobów i jakości wód oraz różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację stref buforowych zieleni na terenach wodonośnych”. 41/128 2020-03-03 14:53
460. Dostawa wraz z montażem folii okiennej zewnętrznej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK Z75/44/aktualizacja1 2020-02-27 14:00
461. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi 42/157 2020-02-27 11:27
462. Modernizacja Stacji Badawczej WOŚ Z102/43 2020-02-25 10:00
463. Dostawa wraz z montażem folii okiennej zewnętrznej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK Z75/44/aktualizacja1 2020-02-21 10:00
464. Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym i stacjami dokującymi Z91/42/aktualizacja1 2020-02-17 10:00
465. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mokronoskiej 41/126 2020-02-14 11:24
466. Wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mokronoskiej Z86/41 2020-02-06 10:00
467. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Trzyletnia umowa ramowa na obsługę serwisową pojazdów asenizacyjnych z zabudową do czyszczenia kanalizacji typu WUKO - 12 szt. 43/161 2020-01-29 11:06
468. Trzyletnia umowa ramowa na obsługę serwisową pojazdów asenizacyjnych z zabudową do czyszczenia kanalizacji typu WUKO - 12 szt. Z100/43 2020-01-28 10:00
469. Wykonanie Ekspertyzy przyrodniczej terenów wodonośnych miasta Wrocławia i opracowania Koncepcji rewitalizacji przyrodniczej na potrzeby opracowania projektu docelowego Z84/41 2020-01-28 10:00
470. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa kruszyw 43/160 2020-01-22 08:29
471. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa i montaż depozytorów kluczy 43/158 2020-01-09 14:37
472. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 25 000 Mg suchej masy osadu nadmiernego 41/124 2019-12-31 07:43
473. Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 25 000 Mg suchej masy osadu nadmiernego Z83/41 2019-12-30 10:00
474. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa 42/153 2019-12-23 13:53
475. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wywóz i zagospodarowanie ziemi z terenu przepompowni Port Południowy 42/152 2019-12-23 10:48
476. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – Dostawa kruszyw 43/156 2019-12-20 13:15
477. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dostawa oleju opałowego 41/123 2019-12-20 08:20
478. Wywóz i zagospodarowanie ziemi z terenu przepompowni Port Południowy Z89/42 2019-12-19 11:00
479. Dostawa kruszyw Z96/43 2019-12-19 11:00
480. Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z88/42 2019-12-19 10:00
481. Dostawa oleju opałowego Z85/41 2019-12-18 10:00
482. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 43/155 2019-12-18 08:44
483. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 43/154 2019-12-17 13:29
484. Dostawa i montaż depozytorów kluczy Z94/43 2019-12-17 10:00
485. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym 44/106 2019-12-13 13:21
486. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej – II postępowanie 43/153 2019-12-12 15:05
487. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z92/43 2019-12-12 10:00
488. Dostawa komputerów osobistych wraz z oprogramowaniem systemowym Z73/44 2019-12-09 11:30
489. Czyszczenie kanalizacji przelazowej - II postępownie Z91/43 2019-12-09 10:00
490. Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z89/43 2019-12-05 10:00
491. Wybór najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu - zad. B 42/149 2019-12-05 08:17
492. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wymiana zasuw na zasilaniu stacji grawitacyjnego zagęszczania osadu wraz z modernizacją stacji zagęszczania osadu na WOŚ 43/151 2019-12-04 15:53
493. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Przebudowa układu sterowania generatorów G1, G2, G3 w WOŚ Janówek - II postępowanie 43/150 2019-12-04 13:22
494. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remonty pomp - zawarcie umów ramowych 42/148 2019-12-04 10:31
495. Remonty pomp - zawarcie umów ramowych Z86/42 2019-11-29 10:00
496. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/146 2019-11-27 13:50
497. Przebudowa układu sterowania generatorów G1, G2, G3 w WOŚ Janówek - II postępowanie Z87/43 2019-11-22 12:00
498. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - transport osadu wysuszonego z WOŚ 41/120 2019-11-22 11:31
499. Czyszczenie kanalizacji przelazowej Z86/43 2019-11-22 10:00
500. Unieważnienie postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji stawu osadowego nr 2 na ZPW MD 42/147 2019-11-22 09:11
501. Wybór najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu - zad. A 42/146 2019-11-21 12:52
502. Transport osadu wysuszonego z WOŚ. Z82/41 2019-11-21 10:00
503. Wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji stawu osadowego nr 2 na ZPW MD Z85/42 2019-11-20 10:00
504. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont parkingu przed budynkiem administracyjnym na ZPW Mokry Dwór 44/104 2019-11-19 11:20
505. Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu Z84/42 2019-11-19 10:00
506. Unieważnienie postępowania - Prace remontowe w laboratorium na Mokrym Dworze 12143/18 2019-11-15 10:40
507. Prace remontowe w laboratorium na Mokrym Dworze Z13/12143 2019-11-13 10:00
508. Informacja o unieważnieniu postępowania – Przebudowa układu sterowania generatorów G1, G2, G3 w WOŚ Janówek 43/142 2019-11-13 09:38
509. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont elewacji i dachu aparatowni na ZPW Na Grobli 43/141 2019-11-12 14:13
510. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii 12143/17 2019-11-05 12:38
511. Przebudowa układu sterowania generatorów G1, G2, G3 w WOŚ Janówek Z83/43 2019-11-05 10:00
512. Wymiana zasuw na zasilaniu stacji grawitacyjnego zagęszczania osadu wraz z modernizacją stacji zagęszczania osadu na WOŚ Z85/43 2019-11-04 10:00
513. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Szybkiego Mieszania (...) 44/103 2019-10-31 09:53
514. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji - Zad. 1 42/144 2019-10-29 12:20
515. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław przy ul. Na Grobli 19 – etap II: obszary 4 i 5 43/140 2019-10-28 10:24
516. Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii Z12/12143 2019-10-28 10:00
517. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie remontu wiaty magazynowej na terenie Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór 44/102 2019-10-25 13:54
518. Remont parkingu przed budynkiem administracyjnym na ZPW Mokry Dwór Z71/44/aktualizacja1 2019-10-25 10:00
519. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegającej na dokończeniu zadania: Remont koryt rozpływowych na terenie ZPW Mokry Dwór – basen filtracyjny nr 3 (filtry nr 10, 11, 12) 43/139 2019-10-24 14:52
520. Unieważnienie postępowania - Dostawa tlenu technicznego do produkcji wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli 12143/15 2019-10-23 11:35
521. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont instalacji technologicznych w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór 42/141 2019-10-23 07:46
522. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wykonanie dwóch układów pomiarowych mierzących parametry wody w sieci dystrybucji wody 12143/14 2019-10-22 13:29
523. Wykonanie dwóch układów pomiarowych mierzących parametry wody w sieci dystrybucji wody Z11/12143 2019-10-17 10:00
524. Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław przy ul. Na Grobli 19 – etap II: obszary 4 i 5 Z84/43 2019-10-16 14:00
525. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomp na pompownię Port Południe 42/140 2019-10-16 12:29
526. Dostawa pomp na pompownię Port Południe Z83/42 2019-10-16 10:00
527. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Szybkiego Mieszania i Dozowania Koagulantu ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury Z68/44 2019-10-15 10:00
528. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu układu transportu skratek, stanowisk kontenerowych oraz wymiana systemów: obsługi beczkowozów i sterowania na zlewni ścieków „Dobra”” 44/100 2019-10-11 14:54
529. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu układu transportu skratek, stanowisk kontenerowych oraz wymiana systemów: obsługi beczkowozów i sterowania na zlewni ścieków „Dobra” Z70/44 2019-10-11 10:00
530. Wybór najkorzystniejszej oferty - Usuwanie awarii sieci wodociągowej 42/139 2019-10-10 13:29
531. Remont elewacji i dachu aparatowni na ZPW Na Grobli Z82/43 2019-10-10 12:00
532. Remont instalacji technologicznych w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór Z80/42 2019-10-10 10:00
533. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z81/42 2019-10-10 10:00
534. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie remontu wiaty magazynowej na terenie Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór 44/99 2019-10-09 15:09
535. informacja z otwracia oferty - Wykonanie remontu wiaty magazynowej na terenie Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór 44/98 2019-10-09 11:03
536. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa 1 szt. koparko-ładowarki oraz dostawa 1 szt. koparki kołowej – ZADANIE NR 2: Dostawa 1 szt. koparki kołowej 43/135 2019-10-04 14:46
537. Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawa fabrycznie nowych materiałów oraz akcesoriów budowlanych w okresie 12 miesięcy 41/117 2019-10-04 12:00
538. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych /umowa ramowa/ 12143/11 2019-10-03 09:45
539. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wraz z montażem folii okiennej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK S.A. 44/97 2019-10-02 11:10
540. Wybór najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa systemu monitorowania urządzeń HVAC 42/137 2019-10-02 08:53
541. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji - zad. nr 1 42/136 2019-10-01 10:10
542. Dostawa fabrycznie nowych materiałów oraz akcesoriów budowlanych w okresie 12 miesięcy Z80/41 2019-10-01 10:00
543. Rozbudowa systemu monitorowania urządzeń HVAC Z79/42 2019-09-30 10:00
544. informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Zadanie nr 1 - Remont szaf zasilających i sterowniczych na Pompowni Ścieków Sępolno i Pompowni Ścieków Tamka 41/116 2019-09-27 11:54
545. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych / umowa ramowa / Z9/12143 2019-09-27 10:00
546. Unieważnienie postępowania - Budowa pompowni wody III stopnia (hydroforni) przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu 42/135 2019-09-26 13:01
547. Dostawa wraz z montażem folii okiennej na wschodniej i południowej stronie budynku Bazy Transportowo-Logistycznej MPWiK S.A. Z66/44 2019-09-26 10:00
548. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont nawierzchni dróg i dojazdów do obiektów technologicznych na ZPW Mokry Dwór obejmujący drogę wewnętrzną ppoż, od wjazdu na teren ZPW MD do skrzyżowania dróg wewnętrznych przy budynku Chlorowni 43/133 2019-09-26 08:30
549. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanierobót budowlanych polegajacych na budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Hofmanów 41/115 2019-09-25 13:20
550. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji - zad. nr 2 42/133 2019-09-24 13:45
551. Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji Z74/42/aktualizacja1 2019-09-23 10:00
552. Budowa pompowni wody III stopnia (hydroforni) przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu Z77/42 2019-09-17 10:00
553. informacja o rozstrzygnięciu postępowania na Zadanie nr 2 - remont szaf zasilających i sterowniczych na PŚ Sępolno i PŚ Tamka oraz hydroforniach Bystrzycka i Wilczyce Małe 41/113 2019-09-16 07:53
554. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa 1 szt. koparko-ładowarki oraz dostawa 1 szt. koparki kołowej – ZADANIE NR 1: Dostawa 1 szt. koparko-ładowarki 43/132 2019-09-13 11:43
555. Remont szaf zasilających i sterowniczych na PŚ Sępolno i PŚ Tamka oraz hydroforniach Bystrzycka i Wilczyce Małe Z78/41 2019-09-10 12:00
556. Dostawa 1 szt. koparko-ładowarki oraz dostawa 1 szt. koparki kołowej Z81/43 2019-09-10 12:00
557. Remont nawierzchni dróg i dojazdów do obiektów technologicznych na ZPW Mokry Dwór obejmujący drogę wewnętrzną ppoż, od wjazdu na teren ZPW MD do skrzyżowania dróg wewnętrznych przy budynku Chlorowni. Z80/43 2019-09-10 12:00
558. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Hofmanów Z77/41 2019-09-06 10:00
559. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wymiana węgla aktywnego Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór 42/129 2019-09-05 12:40
560. Wymiana węgla aktywnego Zakładu Produkcji Wody Mokry Dwór Z78/42 2019-09-05 10:00
561. Informacja o wyborze oferty najkorzysniejszej - Udostępnienie subskrypcji do korzystania z usług Microsoft Azure 41/112 2019-09-04 11:00
562. Udostępnieniu subskrypcji do korzystania z usług Microsoft Azure Z79/41 2019-09-03 10:00
563. Wykonanie robót budowlanych polegającej na dokończeniu zadania: Remont koryt rozpływowych na terenie ZPW Mokry Dwór – basen filtracyjny nr 3 (filtry nr 10, 11, 12) Z79/43 2019-09-02 10:00
564. Wybór najkorzystniejszej oferty = Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń i decyzji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kłokoczyce etap I we Wrocławiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego 44/92 2019-08-29 13:11
565. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń i decyzji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kłokoczyce etap I we Wrocławiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego Z64/44 2019-08-28 10:00
566. Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej - II postępowanie 42/127 2019-08-27 09:37
567. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 13 000 Mg 41/111 2019-08-26 13:21
568. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Odtwarzanie nawierzchni po awariach 12143/8 2019-08-23 15:05
569. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont dachu budynku koagulacji na terenie ZPW Mokry Dwór 43/130 2019-08-22 11:01
570. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z7/12143 2019-08-21 09:30
571. Wybór najkorzystniejszej oferty - Obsługa metrologiczna wodomierzy 42/126 2019-08-20 13:48
572. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usuwanie stanów awaryjnych, prace interwencyjne i konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia 12143/7 2019-08-20 12:05
573. Remont dachu budynku koagulacji na terenie ZPW Mokry Dwór Z78/43 2019-08-20 10:00
574. Obsługa metrologiczna wodomierzy Z76/42 2019-08-19 10:00
575. Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 13 000 Mg Z76/41 2019-08-14 12:00
576. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej - II postępowanie Z75/42 2019-08-14 10:00
577. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wymiana wodomierzy 44/91 2019-08-09 14:17
578. Wymiana wodomierzy Z63/44 2019-08-08 10:00
579. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont odstojników popłuczyn na terenie ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli - II postępowanie 43/126 2019-08-02 12:00
580. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa 300 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 300 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną – II postępowanie 43/125 2019-08-02 11:13
581. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli 12143/5 2019-07-30 12:55
582. Remont odstojników popłuczyn na terenie ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli - II postępowanie Z76/43 2019-07-30 10:00
583. Usuwanie stanów awaryjnych, prace interwencyjne i konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z3/12143 2019-07-30 10:00
584. Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli Z4/12143 2019-07-29 10:00
585. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont dróg na terenach wodonośnych MPWiK S.A. we Wrocławiu 43/124 2019-07-26 08:37
586. Unieważnienie postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej 42/122 2019-07-26 07:41
587. Dostawa 300 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 300 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną - II postępowanie Z77/43 2019-07-24 12:00
588. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej Z73/42/aktualizacja1 2019-07-23 10:00
589. Unieważnienie postępowania - Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzierżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli 12143/3 2019-07-16 11:39
590. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - obsługa serwisowa analizatorów jakości wody (...) 44/88 2019-07-15 14:56
591. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji pompowni II st. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór MPWiK S.A. 41/106 2019-07-12 13:25
592. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych. Z61/44 2019-07-12 10:00
593. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa 300 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 300 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną 43/121 2019-07-12 08:58
594. Informacja o unieważnieniu postępowania – Remont odstojników popłuczyn na terenie ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli 43/120 2019-07-10 11:41
595. Dostawa tlenu technicznego do produkcji ozonu stosowanego w uzdatnianiu wody pitnej wraz z dzirżawą instalacji do magazynowania i dystrybucji dla ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli Z1/12143 2019-07-10 10:00
596. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługi mechaniczne - umowa ramowa II postępowanie - Zadanie 1 i 3 44/87 2019-07-05 15:23
597. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji pompowni II st. w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór MPWiK S.A. Z75/41 2019-07-04 12:00
598. Dostawa 300 kompletów loggerów i nadajników do systemu akustycznej kontroli wycieków w strefach na sieci wodociągowej oraz 300 sztuk pokryw hydrantowych kompozytowych z wbudowaną anteną Z75/43 2019-07-02 10:00
599. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa chloru ciekłego 44/85 2019-07-01 11:56
600. Remont odstojników popłuczyn na terenie ZPW Mokry Dwór i ZPW Na Grobli Z74/43 2019-06-28 10:00
601. Chlor ciekly Z58/44 2019-06-24 10:00
602. Remont dróg na terenach wodonośnych MPWiK S.A. we Wrocławiu Z73/43 2019-06-21 14:00
603. Usługi mechaniczne - umowa ramowa - II postępowanie - Zadanie 1 i 3. Z60/44 2019-06-18 10:00
604. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont komina na ul. Na Grobli 14/16 44/84 2019-06-18 07:14
605. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Ocena stanu technicznego 172 studni lewarowych zlokalizowanych na obszarze terenów wodonośnych miasta Wrocławia 41/104 2019-06-17 13:35
606. Remont komina na ul. Na Grobli 14/16 Z59/44 2019-06-17 10:00
607. Informacja o wyborze oferty najkorzysniejszej - umowa ramowa na drobne prace remontowe na obiektach MPWiK 41/103 2019-06-14 14:30
608. Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługi elektryczne - umowa ramowa 44/83 2019-06-12 11:06
609. Umowa ramowa na drobne prace remontowe na obiektach MPWiK Z74/41 2019-06-12 10:00
610. Ocena stanu technicznego 172 studni lewarowych zlokalizowanych na obszarze terenów wodonośnych miasta Wrocławia Z72/41 2019-06-12 10:00
611. informacja o wyniku postępowania (wybór i unieważnienie) 44/81 2019-06-07 13:53
612. Usługi elektryczne - umowa ramowa   Z57/44 2019-06-07 10:00
613. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie węzła pomiarowego Mokry Dwór I 42/118 2019-06-06 13:45
614. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków - II postępowanie 42/117 2019-06-06 13:14
615. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie węzła pomiarowego Mokry Dwór I Z72/42 2019-06-03 10:00
616. informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 44/78 2019-05-29 14:43
617. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu 44/77 2019-05-28 13:58
618. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu. Z56/44 2019-05-28 10:00
619. Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków - II postępowanie Z71/42/aktualizacja1 2019-05-27 10:00
620. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki 41/100 2019-05-24 08:38
621. Unieważnienie postępowania - Wdrożenie systemu wizyjnego CCTV dla miejsc magazynowania lub składowania odpadów 42/116 2019-05-23 12:31
622. informacja o unieważnieniu postępowania - Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu - zadanie 1 44/74 2019-05-20 15:32
623. Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki Z71/41 2019-05-17 12:00
624. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wywóz i zagospodarowanie ziemi z terenu przepompowni Port Południowy 42/114 2019-05-17 09:59
625. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu w ulicach: Będkowskiej, Sulistrowskiej, Strzeblowskiej, Jaźwińskiej 41/99 2019-05-17 09:47
626. Wywóz i zagospodarowanie ziemi z terenu przepompowni Port Południowy Z70/42 2019-05-16 10:00
627. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie 2 44/73 2019-05-16 09:33
628. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław, przy ul. Na Grobli 19 – etap I: obszary 2, 3 i 6 43/116 2019-05-15 14:30
629. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych w okresie 12 miesięcy – umowa ramowa 43/115 2019-05-15 11:56
630. Usługa polegająca na realizacji projektu zieleni zewnętrznej na terenie MPWiK S.A. Wrocław, przy ul. Na Grobli 19 - etap I: obszary 2,3 i 6. Z72/43 2019-05-15 10:00
631. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu. Z54/44 2019-05-14 10:00
632. Wdrożenie systemu wizyjnego CCTV dla miejsc magazynowania lub składowania odpadów Z69/42 2019-05-14 10:00
633. Usługi mechaniczne - umowa ramowa Z55/44 2019-05-14 10:00
634. Wybór oferty najkorzystniejszej - dostawa testów kuwetowych, reagentów i materiałów ekspoloatacyjnych do urządzeń mierzacych parametry fizykochemiczne w woodzie i w ściekach produkcji Hach Lange 41/98 2019-05-13 11:13
635. Wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie sieci kanlizacji sanitarnej na Osiedlu Stabłowice we Wrocławiu w ulicach: Będkowskiej , Sulistrowskiej, Strzeblowskiej, Jaźwińskiej. Z70/41 2019-05-13 10:00
636. Dostawa testów kuwetowych, reagentów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń mierzących parametry fizykochemiczne w wodzie i w ściekach produkcji Hach Lange Z69/41 2019-05-08 10:00
637. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułow przemysłowych w okresie 12 miesięcy - umowa ramowa Z71/43 2019-04-29 12:00
638. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim 42/111 2019-04-24 14:30
639. Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 42/110 2019-04-24 10:20
640. Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim Z68/42 2019-04-24 10:00
641. Wybór najkorzystniejszej oferty - Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania Filtrów Węglowych ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury 42/109 2019-04-19 12:44
642. Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty (hali) magazynu skratek na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z67/42 2019-04-19 10:00
643. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania Filtrów Węglowych ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury Z66/42 2019-04-19 10:00
644. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności od 10 do 16 ton 43/113 2019-04-17 14:44
645. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie usługi polegającej na remoncie rozdzielnicy R9.22 i przeniesieniu obsługiwanych przez nią obszarów: Wlot, Hala Krat i Piaskowniki na platformę PCS7 41/96 2019-04-17 11:40
646. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności od 10 do 16 ton Z70/43 2019-04-17 10:00
647. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociagowej na terenie parkingu przy Hali Stulecia 41/94 2019-04-16 15:11
648. Dostawa armatury wodociągowej Z53/44/aktualizacja1 2019-04-11 10:00
649. Wykonanie usługi polegającej na remoncie rozdzielnicy R9.22 i przeniesieniu obsługiwanych przez nią obszarów: Wlot, Hala Krat i Piaskowniki na platformę PCS7 - II postępowanie Z68/41 2019-04-10 10:00
650. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej na terenie parkingu przy Hali Stulcia Z66/41 2019-04-10 10:00
651. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów oraz innych urządzeń 44/68 2019-03-28 10:03
652. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 42/103 2019-03-27 11:51
653. Unieważnienie postepowania - wykonanie usługi polegajacej na remoncie rozdzielnicy R9.22 [...] 41/91 2019-03-26 07:38
654. Wybór najkorzystniejszej oferty - Modernizacja układu transportu osadu wysuszonego na WOŚ 42/102 2019-03-26 07:26
655. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - transport wysuszonego osadu z WOŚ. 44/67 2019-03-22 14:12
656. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z65/42 2019-03-22 10:00
657. Dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów oraz innych urządzeń w okresie 12 miesięcy Z52/44 2019-03-21 10:00
658. Wykonanie usługi polegającej na remoncie rozdzielnicy R9.22 i przeniesieniu obsługiwanych przez nią obszarów: Wlot, Hala Krat i Piaskowniki na platformę PCS7 Z65/41 2019-03-18 10:00
659. Modernizacja układu transportu osadu wysuszonego na WOŚ Z64/42 2019-03-15 10:00
660. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tylnej we Wrocławiu 43/110 2019-03-14 15:58
661. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tylnej we Wrocławiu Z68/43 2019-03-11 10:00
662. Transport osadu wysuszonego z WOŚ. Z51/44 2019-03-08 10:00
663. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów elektrycznych - umowa ramowa 42/99 2019-02-19 15:03
664. Dostawa materiałów elektrycznych - umowa ramowa Z63/42 2019-02-19 10:00
665. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa wapna palonego mielonego do higienizacji osadu odwodnionego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 42/97 2019-02-07 08:10
666. Dostawa wapna palonego mielonego do higienizacji osadu odwodnionego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z62/42 2019-02-06 10:00
667. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - budowa i wdrożenie Contact Center 41/88 2019-02-01 14:21
668. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Likwidacja budynku rozdzielni R5 na ZPW Na Grobli – II postępowanie 42/96 2019-02-01 10:58
669. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji Contact Center w MPWiK S.A. we Wrocławiu w celu usprawnienia usług świadczonych mieszkańcom Z63/41 2019-01-30 12:00
670. Likwidacja budynku rozdzielni R5 na ZPW Na Grobli - II postępowanie Z60/42 2019-01-24 10:00
671. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 43/108 2019-01-14 12:54
672. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dzierżawa automatów do gorących napojów i dystrybutorów do wody 43/107 2019-01-09 14:20
673. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z WOŚ 43/106 2019-01-09 10:35
674. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa licenacji Microsoft Office 356 na 36 miesięcy - II postępowanie 41/87 2019-01-07 13:59
675. Dzierżawa automatów do gorących napojów i dystrybutorów do wody Z65/43 2019-01-07 10:00
676. Zagospodarowanie skratek i piasku z piaskowników z WOŚ Z66/43 2019-01-03 12:00
677. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 12 500 Mg suchej masy osadu nadmiernego 42/93 2019-01-03 09:31
678. Wybór najkorzystniejszej oferty - Odtwarzanie nawierzchni po awariach 44/64 2019-01-03 07:54
679. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z49/44 2019-01-02 12:00
680. Dostawa licencji Microsoft Office 365 na 36 miesięcy - II postępowanie Z64/41 2018-12-28 10:00
681. Unieważnienie postępowania - dostawa licencji Microsoft Office 365 na 36 miesięcy 41/85 2018-12-21 11:17
682. Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 12500 Mg suchej masy osadu nadmiernego Z55/42 2018-12-21 10:00
683. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z64/43 2018-12-21 10:00
684. Dostawa licencji Microsoft Office 365 na okres 36 miesięcy. Z62/41 2018-12-21 10:00
685. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa 42/92 2018-12-21 08:41
686. Unieważnienie postępowania - Likwidacja budynku rozdzielni R5 na ZPW Na Grobli 42/91 2018-12-20 13:42
687. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa pojazdu ciężarowego do przewozu wody z wymiennymi nadwoziami 44/62 2018-12-20 12:37
688. Informacja o unieważnieniu postępowania – Dostawa jednej naczepy typu silos do przewozu osadu 43/105 2018-12-19 13:29
689. Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z58/42 2018-12-17 10:00
690. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa ładowarki - 1 szt. 44/61 2018-12-14 12:10
691. Dostawa pojazdu ciężarowego do przewozu wody z wymiennymi nadwoziami - 1 szt Z47/44 2018-12-14 10:00
692. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu osobowego brygadowego z nadwoziem typu Pick-up - 2 szt. 42/90 2018-12-14 07:29
693. Dostawa samochodu osobowego brygadowego z nadwoziem typu Pick-up - 2 szt. Z59/42 2018-12-13 10:00
694. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa ciągnika rolniczego - 2 szt. 42/89 2018-12-13 08:12
695. Dostawa jednej naczepy typu silos do przewozu osadu Z59/43/aktualizacja1 2018-12-11 10:00
696. Unieważnienie postępowania - zagospodarowanie skratek i piasku z WOŚ 41/82 2018-12-10 10:50
697. Dostawa ciągnika rolniczego - 2 szt. Z56/42 2018-12-07 10:00
698. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa materiałów automatyki przemysłowej do wymiany instalacji sterowania i monitorowania systemów technologicznych eksploatowanych w MPWiK S.A. Wrocław. 41/81 2018-12-06 09:16
699. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa mini koparki z przyczepą 42/87 2018-12-04 12:13
700. Dostawa materiałów automatyki przemysłowej do wymiany instalacji sterowania i monitorowania systemów technologicznych eksploatowanych w MPWiK S.A. Wrocław. Z60/41 2018-12-04 12:00
701. Dostawa ładowarki - 1szt Z45/44 2018-12-03 10:00
702. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wymiana 2 przepływomierzy elektromagnetycznych 42/84 2018-11-30 13:12
703. Likwidacja budynku MMK na ZPW Mokry Dwór - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 41/80 2018-11-30 10:37
704. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc awarii - wybór oferty najkorzysniejszej 41/79 2018-11-30 10:29
705. Wymiana 2 przepływomierzy elektromagnetycznych Z54/42 2018-11-30 10:00
706. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. Na Grobli – II postępowanie 43/100 2018-11-29 07:40
707. Usuwanie awarii sieci wodociagowej - II postępowanie - rozstrzygnięcie postępowania 41/78 2018-11-28 14:55
708. Dostawa mini koparki z przyczepą Z53/42 2018-11-28 10:00
709. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa jednej koparki kołowej z wyposażeniem do czyszczenia rowów 43/98 2018-11-20 08:54
710. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ringu światłowodowego na WOŚ wraz z dostawą i uruchomieniem oprogramowania do monitorowania ruchu sieciowego. 44/58 2018-11-19 12:52
711. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. Na Grobli - II postępowanie Z58/43 2018-11-19 10:00
712. Likwidacja budynku MMK na ZPW Mokry Dwór Z59/41 2018-11-19 10:00
713. Usuwanie awarii sieci wodociągowej - II postępowanie Z57/41 2018-11-19 10:00
714. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa odczynników, testów oraz podłoży mikrobiologicznych firmy Merck 43/97 2018-11-19 08:53
715. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ringu światłowodowego na WOŚ wraz z dostawą i uruchomieniem oprogramowania do monitorowania ruchu sieciowego. Z41/44 2018-11-16 10:00
716. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowa sieci wodociągowej w ul. Średzkiej we Wrocławiu na odcinku od złączenia z siecią w ul. Zajazdowej do przejazdu kolejowego 43/96 2018-11-16 09:55
717. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Marszowickiej (bocznej) we Wrocławiu 42/79 2018-11-16 09:38
718. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wdrożenie systemu ochrony obwodowej na ZPW nr 1 w MPWiK S.A. 42/78 2018-11-15 13:35
719. Unieważnienie postępowania - Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 25000 Mg suchej masy osadu nadmiernego 42/77 2018-11-15 11:31
720. Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii Z56/41 2018-11-14 10:00
721. Wdrożenie systemu ochrony obwodowej na ZPW nr 1 w MPWiK S.A. Z49/42/aktualizacja1 2018-11-14 10:00
722. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodów z nadwoziem typu mini VAN - 4 szt. oraz samochodów z nadwoziem typu furgon - 6 szt. 42/76 2018-11-09 14:49
723. Dostawa odczynników, testów oraz podłoży mikrobiologicznych firmy Merck Z57/43 2018-11-09 11:00
724. Dostawa samochodów z nadwoziem typu mini VAN - 4 szt. oraz samochodów z nadwoziem typu furgon - 6 szt. Z50/42 2018-11-09 10:00
725. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki KSB 43/95 2018-11-08 08:21
726. Dostawa jednej koparki kołowej z wyposażeniem do czyszczenia rówów Z56/43 2018-11-07 13:00
727. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Instalacja agregatu prądotwórczego 1,4 MVA w ZPW Na Grobli 43/93 2018-11-06 13:13
728. Unieważnienie postępowania - usuwanie awarii sieci wodociągowej 41/72 2018-11-06 08:54
729. Informacja o unieważnieniu postępowania – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. Na Grobli 43/92 2018-11-06 08:15
730. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowa sieci wodociągowej w ul. Średzkiej we Wrocławiu na odcinku od złączenia z siecią w ul. Zajazdowej do przejazdu kolejowego Z53/43 2018-11-05 10:00
731. Dostawa flokulantu do zagęszczania (kondycjonowania) 25000 Mg suchej masy osadu nadmiernego Z46/42 2018-11-05 10:00
732. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej all-flash oraz świadczenie usług serwisowych 42/74 2018-10-31 10:17
733. Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki KSB Z54/43 2018-10-31 10:00
734. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Marszowickiej (bocznej) we Wrocławiu Z47/42 2018-10-31 10:00
735. Informacja o wyborze oferty najkorzystnieszej - wymiana napędów pomp i dmuchaw w obszarze produkcji 41/70 2018-10-29 10:37
736. Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej all-flash oraz świadczenie usług serwisowych Z48/42 2018-10-29 10:00
737. Instalacja agregatu prądotwórczego 1,4 MVA w ZPW Na Grobli Z50/43 2018-10-29 10:00
738. Wymiana napędów pomp i dmuchaw w obszarze produkcji wody Z53/41 2018-10-26 10:00
739. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z55/41 2018-10-26 10:00
740. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/89 2018-10-26 08:17
741. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z52/43 2018-10-22 10:00
742. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 4 - umowa ramowa na remonty pomp KSB 43/85 2018-10-19 15:21
743. Rozstrzygnięcie postępowania - Konserwacja stawu infiltracyjnego nr 7 i nr 2 41/69 2018-10-19 10:30
744. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 8 - umowa ramowa na remonty pomp różnych producentów 43/84 2018-10-12 14:34
745. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 1 - umowa ramowa na remonty pomp ABS 43/83 2018-10-12 13:20
746. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie prac i robót geologicznych związanych z remontem 16 studni o głębokości około 11 – 14 m zlokalizowanych na terenach wodonośnych 44/56 2018-10-02 14:06
747. Konserwacja stawu infiltracyjnego nr 7 i nr 2 Z52/41 2018-09-28 12:00
748. Wykonanie prac i robót geologicznych związanych z remontem 16 studnio głębokości około 11 – 14 m zlokalizowanych na terenach wodonośnych Z38/44 2018-09-27 10:00
749. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 3 - umowa ramowa na remonty pomp GRUNDFOS 43/80 2018-09-26 15:17
750. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 2 - umowa ramowa na remonty pomp FLYGT 43/79 2018-09-26 15:11
751. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 7- umowa ramowa na remonty pomp PROMINENT 43/78 2018-09-25 11:30
752. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 6 - umowa ramowa na remonty pomp NETZSCH 43/77 2018-09-21 15:07
753. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie remontu drogi wewnętrznej nr 2 na terenach wodonośnych MPWiK S.A. 44/55 2018-09-20 13:33
754. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont sieci wodociągowej w ul. Struga 41/66 2018-09-20 10:59
755. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zawarcie umów ramowych na remonty pomp - Zadanie nr 5 - umowa ramowa na remonty pomp LOWARA 43/76 2018-09-19 11:28
756. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji 42/68 2018-09-19 08:58
757. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji 42/67 2018-09-18 11:16
758. Wykonanie remontu drogi wewnętrznej nr 2 n terenach wodonośnych MPWiK S.A. Z36/44 2018-09-17 10:00
759. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu 43/75 2018-09-11 15:11
760. Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji Z39/42 2018-09-11 10:00
761. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ul. Bierutowskiej do ul. Zatorskiej we Wrocławiu 43/74 2018-09-11 08:16
762. Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sieci radiowej do automatycznego odczytywania wodomierzy 42/66 2018-09-10 10:21
763. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa pompy Flygt CP 3531.735.1040.600 - 1szt 42/65 2018-09-10 10:09
764. Remont sieci wodociągowej w ul. Struga Z50/41 2018-09-10 10:00
765. Unieważnienie postępowania - usuwanie awarii sieci sieci wodociągowej II postępowanie 41/64 2018-09-10 09:15
766. Budowa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sieci radiowej do automatycznego odczytywania wodomierzy Z44/42 2018-09-07 10:00
767. Zawarcie umów ramowych na remonty pomp Z46/43 2018-09-07 10:00
768. Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu Z48/43 2018-09-06 10:00
769. Unieważnienie postępowania - Dzierżawa automatów do gorących napojów oraz dystrybutorów do wody 42/64 2018-09-05 11:27
770. Dostawa pompy Flygt CP 3531.735.1040.600 - 1szt Z45/42 2018-09-05 10:00
771. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ul. Bierutowskiej do ul. Zatorskiej we Wrocławiu Z49/43 2018-09-03 10:00
772. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługi remontów instalacji technologicznych - umowa ramowa 44/52 2018-08-28 13:21
773. Unieważnienie postępowania - usuwanie awarii sieci wodociągowej 41/62 2018-08-28 10:51
774. Dzierżawa automatów do gorących napojów oraz dystrybutorów do wody Z43/42 2018-08-24 10:00
775. Usługi remontów instalacji technologicznych - umowa ramowa Z34/44 2018-08-24 10:00
776. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z48/41 2018-08-21 12:00
777. Unieważnienie postępowania - Remont pomieszczeń w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór dla potrzeb archiwum Spółki - II postępowanie 41/60 2018-08-21 08:42
778. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej – II postępowanie 43/71 2018-08-16 12:00
779. Informacja o unieważnieniu postępowania – Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim - II postępowanie 43/70 2018-08-16 11:50
780. informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zabrodzkiej. 44/51 2018-08-14 11:45
781. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych – umowa ramowa 44/50 2018-08-13 15:25
782. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa wodorotlenku sodu w uzdanianiu wody pitnej 41/59 2018-08-13 10:17
783. Czyszczenie kanalizacji przełazowej - II postępowanie Z47/43 2018-08-13 10:00
784. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych , szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych / umowa ramowa / Z29/44 2018-08-10 10:00
785. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zabrodzkiej Z33/44/aktualizacja1 2018-08-10 10:00
786. Rozstrzygnięcie postępowania - usługa wykonania układów pomiarowych na jazie w Michałowie i jazie klapowym 41/58 2018-08-10 08:48
787. Informacja o unieważnieniu postępowania – Instalacja, konfiguracja i uruchomienie sieci radiowej do automatycznego odczytywania wodomierzy 42/62 2018-08-09 15:05
788. Usługa wykonania układów pomiarowych na jazie w Michałowie i jazie klapowym Z46/41 2018-08-09 10:00
789. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa armatury wodociągowej - hydrantów podziemnych i hydrantów nadziemnych łamanych - II postępowanie 43/69 2018-08-07 15:19
790. Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej - Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 20 000 Mg 43/68 2018-08-07 08:27
791. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej – II postępowanie. 44/48 2018-08-06 09:14
792. informacja o wyborze oferty - Ocena stanu technicznego 120 studni lewarowych zlokalizowanych na obszarze terenów wodonośnych miasta Wrocławia. 44/46 2018-08-02 14:02
793. Dostawa wodorotlenku sodu w uzdatnianiu wody pitnej - II postępowanie Z45/41 2018-08-02 10:00
794. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa armatury - skrzynek, pokryw, hydrantów, włazów złączek i tulejek – II postępowanie 42/60 2018-08-01 14:24
795. Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim - II postępowanie Z44/43 2018-08-01 10:00
796. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/65 2018-07-31 12:41
797. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej - II postępowanie. Z32/44 2018-07-31 10:00
798. Remont pomieszczeń w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór dla potrzeb archiwum Spólki - II postępowanie Z44/41 2018-07-30 10:00
799. Ocena stanu technicznego 120 studni lewarowych zlokalizowanych na obszarze terenów wodonośnych miasta Wrocławia Z30/44 2018-07-27 10:00
800. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z43/43 2018-07-26 11:00
801. Dostawa armatury wodociągowej - hydrantów podziemnych i hydrantów nadziemnych łamanych - II postępowanie Z42/43 2018-07-26 10:00
802. Uniewaznienie postępowania - dostawa wodorotlenku sodu w uzdatnianiu wody pitnej 41/54 2018-07-24 13:09
803. Wybór najkorzystniejszej oferty - Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton 42/58 2018-07-17 15:14
804. Dostawa armatury - skrzynek, pokryw, hydrantów, włazów złączek i tulejek - II postępowanie Z36/42 2018-07-17 10:00
805. informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej 44/42 2018-07-13 14:50
806. Wybór najkorzystniejszej oferty - Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE oraz dostawa części zamiennych 42/57 2018-07-13 14:41
807. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE oraz dostawa części zamiennych Z35/42 2018-07-13 10:00
808. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa opasek naprawczych ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej na rurociągi z żeliwa i stali o średnicach DN 50-300 oraz łączników wodociągowych żeliwnych, doszczelniaczy z żeliwa sferoidalnego. 44/41 2018-07-13 09:28
809. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim 43/61 2018-07-12 14:07
810. Remont kanalizacji ogólnospławnej DN 250 w placu Polskim Z41/43 2018-07-12 10:00
811. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa armatury wodociągowej - hydrantów podziemnych i hydrantów nadziemnych łamanych 43/60 2018-07-11 14:59
812. Dostawa wodorotlenku sodu w uzdatnianiu wody pitnej. Z42/41 2018-07-11 10:00
813. Unieważnienie postępowania - pojazd do czyszczenia pompowni - 1 szt. - II postępowanie 41/52 2018-07-10 12:27
814. Unieważnienie postępowania 41/51 2018-07-10 12:20
815. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 20 000 Mg 43/59 2018-07-10 11:20
816. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton Z34/42 2018-07-10 10:00
817. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej Z28/44 2018-07-10 10:00
818. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pompowni ścieków przy ul. Gwizdanowskiej Z28/44 2018-07-10 10:00
819. Dostawa opasek naprawczych ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej na rurociągi z żeliwa i stali o średnicach DN 50-300 oraz łączników wodociągowych żeliwnych, doszczelniaczy z żeliwa sferoidalnego Z27/44 2018-07-09 10:00
820. Pojazd do czyszczenia pompowni - 1 szt - II postępowanie Z43/41 2018-07-05 10:00
821. Unieważnienie postępowania - Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów, włazów żeliwnych kanałowych oraz złączek mosiężnych do rur PEHD i tulei (wkładek) 42/54 2018-07-03 14:52
822. Wybor najkorzystniejszej oferty - Demontaż, dostawa i montaż transformatorów wraz z nastawami zabezpieczeń 42/52 2018-07-02 10:16
823. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont systemu sterowania i łączności wszystkich PŚ z łącznością TETRA 43/57 2018-06-29 09:13
824. Remont pomieszczeń w budynku chemicznym ZPW Mokry Dwór dla potrzeb archiwum Spólki Z41/41 2018-06-28 10:00
825. Wybor najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i budowę przyłącza wodociągowego dla budynków Spółki w Michałowie - II postępowanie 42/50 2018-06-25 12:51
826. Remont systemu sterowania i łączności wszystkich PŚ z łącznością TETRA Z40/43 2018-06-25 10:00
827. Dostawa armatury wodociągowej - hydrantów podziemnych i hydrantów nadziemnych łamanych Z39/43 2018-06-22 10:00
828. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 44/36 2018-06-22 07:54
829. unieważnienie postępowania - pojazd do czyszczenia pompowni - 1 szt. 41/47 2018-06-20 14:52
830. Zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Spółki w Michałowie - II postępowanie Z33/42 2018-06-20 10:00
831. Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 20 000 Mg Z37/43/aktualizacja1 2018-06-20 10:00
832. informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup ciągnika rolniczego TW - 2szt – II postępowanie. 44/35 2018-06-19 12:43
833. Wybor najkorzystniejszej oferty - Usługi mechaniczne - umowa ramowa 42/49 2018-06-18 08:02
834. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa armatury - skrzynek, pokryw, hydrantów, włazów złączek i tulejek 42/48 2018-06-14 13:16
835. Demontaż, dostawa i montaż transformatorów wraz z nastawami zabezpieczeń Z32/42/aktualizacja1 2018-06-12 10:00
836. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont systemów: obsługi beczkowozów i sterowania Zlewni Pracze 43/54 2018-06-11 11:08
837. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Regeneracja granulowanego formowanego węgla aktywnego typu sorpcyjnego stosowanego do uzdatniania wody pitnej w ZPW Mokry Dwór 43/53 2018-06-08 11:54
838. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - obsługa metrologiczna wodomierzy 41/46 2018-06-08 10:25
839. Remont systemów: obsługi beczkowozów i sterowania Zlewni Pracze Z38/43/aktualizacja1 2018-06-08 10:00
840. Usługi mechaniczne - umowa ramowa Z30/42/aktualizacja1 2018-06-07 10:00
841. Pojazd do czyszczenia pompowni - 1 szt Z38/41/aktualizacja1 2018-06-06 10:00
842. Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Spółki w Michałowie 42/46 2018-06-06 09:53
843. informacja o wyborze oferty - wymiana wodomierzy 44/34 2018-06-05 08:14
844. Zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Spółki w Michałowie Z27/42/aktualizacja1 2018-06-01 10:00
845. Informacja o unieważnieniu postępowania – Modernizacja pompowni strumienicowej 43/52 2018-05-30 13:14
846. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu - II postępowanie 44/33 2018-05-30 12:04
847. Wymiana wodomierzy Z25/44 2018-05-30 10:00
848. Dostawa armatury - skrzynek, pokryw, hydrantów, włazów złączek i tulejek Z28/42/aktualizacja1 2018-05-30 10:00
849. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu - II postępowanie Z26/44 2018-05-28 10:00
850. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia 41/43 2018-05-25 14:52
851. Obsługa metrologiczna wodomierzy Z35/41 2018-05-25 10:00
852. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach odwadniających 41/42 2018-05-24 12:46
853. Zakup ciągnika rolniczego TW - 2szt - II postępowanie Z24/44 2018-05-24 10:00
854. Informacja o unieważnieniu postępowania - Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu – zadanie 1 Obsługa serwisowa systemów firmy Sieger do wykrywania i pomiaru niebezpiecznych gazów w powietrzu na obiektach MPWiK S.A. we Wrocławiu i dostawa części zamiennych 44/30 2018-05-21 14:26
855. Naprawa i konserwacja urządzeń do wykrywania gazu. Z23/44 2018-05-18 10:00
856. Konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia Z34/41 2018-05-18 10:00
857. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu Sentinel firmy Galvanic Applied Sciences 42/37 2018-05-17 15:23
858. Wybór najkorzystniejszej oferty - Umowa ramowa na drobne prace remontowe na obiektach MPWiK S.A. 44/29 2018-05-17 13:07
859. Regeneracja granulowanego formowanego węgla aktywnego typu sorpcyjnego stosowanego do uzdatniania wody pitnej w ZPW Mokry Dwór Z34/43 2018-05-17 10:00
860. Dostawa reagentów do analizatorów zawartości manganu i żelaza w wodzie typu SENTINEL firmy GALVANIC APPLIED SCIECES Z25/42 2018-05-17 10:00
861. Unieważnienie postępowania - Dostawa armatury wodociągowej – zadanie 2 Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów, włazów żeliwnych kanałowych oraz złączek mosiężnych do rur PEHD i tulei (wkładek) 42/36 2018-05-16 13:40
862. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową brygadową 43/47 2018-05-16 10:58
863. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa armatury wodociągowej – zadanie 1 dostawa zasuw kołnierzowych o średnicach DN 50- 300 i obudów teleskopowych 42/36 2018-05-16 10:53
864. Umowa ramowa na drobne prace remontowe na obiektach MPWiK Z22/44 2018-05-16 10:00
865. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa jednej fabrycznie nowej koparko-ładowarki 43/46 2018-05-15 13:54
866. informacja o wyborze oferty - dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych 41/40 2018-05-11 14:21
867. Dostawa jednej fabrycznie nowej koparko-ładowarki Z35/43 2018-05-11 10:00
868. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych w okresie 12 miesięcy Z33/41 2018-05-10 10:00
869. Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową brygadową Z33/43 2018-05-10 10:00
870. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Na Niskich Łąkach 41/39 2018-05-10 08:36
871. informacja o wyborze oferty najkorzystnieszej - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Porannej, Wieczornej i Południowej 41/37 2018-05-08 11:05
872. Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie naprawy systemów obsługi beczkowozów i sterowania Zlewni Pracze 44/24 2018-05-08 10:21
873. Modernizacja pompowni strumienicowej Z31/43 2018-05-08 10:00
874. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Na Niskich Łąkach Z30/41 2018-05-08 10:00
875. Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup ciągnika rolniczego TW - 2szt 44/26 2018-04-30 09:01
876. Zakup ciągnika rolniczego TW - 2szt Z21/44 2018-04-27 10:00
877. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa armatury - umowa ramowa 42/33 2018-04-26 14:24
878. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -remont instalacji osuszania powietrza dla filtrów piaskowych i węglowych 41/35 2018-04-25 14:33
879. Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach odwadniających na terenie miasta Wrocławia - II postępowanie Z29/41 2018-04-24 10:00
880. Dostawa armatury Z24/42 2018-04-24 10:00
881. Remont instalacji osuszania powietrza dla filtrów piaskowych i węglowych ZPW Mokry Dwór Z28/41 2018-04-20 10:00
882. Dostawa armatury - umowa ramowa Z23/42 2018-04-19 10:00
883. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie audytu efektywności energetycznej obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu 43/41 2018-04-18 09:44
884. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 44/32 2018-04-17 13:58
885. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Porannej, Wieczornej i Południowej Z27/41 2018-04-16 10:00
886. Wybor najkorzystniejszej oferty - Remont nawierzchni dróg i dojazdów do obiektów technologicznych ZPW MD 42/32 2018-04-16 08:32
887. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Irackiej i Koreańskiej Z20/44 2018-04-13 10:00
888. Wykonanie naprawy systemów obsługi beczkowozów i sterowania Zlewni Pracze Z18/44/aktualizacja1 2018-04-13 10:00
889. Zakup loggerów stacjonarnych z nadajnikami oraz zewnętrznymi antenami - 310 sztuk Z16/44/aktualizacja1 2018-04-13 10:00
890. Remont nawierzchni dróg i dojazdów do obiektów technologicznych ZPW MD Z22/42 2018-04-11 10:00
891. Unieważnienie postępowania - Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach odwadniajacych na terenie miasta Wrocławia 41/32 2018-04-11 09:25
892. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnica - Etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 43/40 2018-04-10 15:11
893. Wybor najkorzystniejszej oferty - Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki - umowa ramowa 42/30 2018-04-10 08:54
894. Unieważnienie postępowania - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw na zasilaniu stacji grawitacyjnego zagęszczania osadów 41/30 2018-04-09 13:26
895. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnica - Etap II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Z30/43/aktualizacja1 2018-04-06 10:00
896. Usuwanie stanów awaryjnych i prace interwencyjne na rowach odwadniających na terenie miasta Wrocławia Z26/41 2018-04-05 10:00
897. utrzymanie czystości na obiektach MPWiK Z19/44 2018-04-05 10:00
898. Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych obiektów Spółki - umowa ramowa Z20/42 2018-04-05 10:00
899. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw na zasilaniu stacji grawitacyjnego zagęszczania osadów Z25/41 2018-03-29 12:00
900. Wykonanie audytu efektywności energetycznej obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu Z29/43 2018-03-26 10:00
901. Wybor najkorzystniejszej oferty - Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 42/26 2018-03-22 10:02
902. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z19/42 2018-03-15 10:00
903. Wybor najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 42/25 2018-03-06 08:10
904. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z18/42 2018-03-05 10:00
905. Wybor najkorzystniejszej oferty - Usuwanie awarii sieci wodociągowej 42/23 2018-02-22 08:13
906. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z17/42 2018-02-21 10:00
907. Dostawa fabrycznie nowych materiałów oraz akcesoriów budowlanych w okresie 24 miesięcy Z15/44 2018-02-19 10:00
908. Wybór najkorzystniejszej oferty - Odtwarzanie nawierzchni po awariach 42/20 2018-01-08 10:31
909. Odtwarzanie nawierzchni po awariach Z16/42 2018-01-04 10:00
910. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa oleju opałowego 43/36 2017-12-13 14:54
911. Informacja o unieważnieniu postępowania – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/35 2017-12-12 08:36
912. Realizacja bezobsługowego stanowiska wagowego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Z12/44 2017-12-11 10:00
913. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 10000 Mg 43/34 2017-11-30 15:15
914. Dostawa oleju opałowego Z24/43 2017-11-30 10:00
915. Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont placów manewrowych przed Halą Krat na terenie Portu Południowego – ul. Długa we Wrocławiu 43/33 2017-11-28 13:05
916. Remont placów manewrowych przed Halą Krat na terenie Portu Południowego – ul. Długa we Wrocławiu Z23/43 2017-11-24 10:00
917. Zagospodarowanie osadu z WOŚ w ilości 10 000 Mg Z21/43 2017-11-23 10:00
918. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa systemu rejestracji poziomów szumów do akustycznej kontroli stref z możliwością zastosowania sieciowego w ilości 220 sztuk loggerów i 220 sztuk nadajników wraz z zewnętrznymi antenami. 43/30 2017-11-15 09:30
919. Dostawa systemu rejestracji poziomów szumów do akustycznej kontroli stref z możliwością zastosowania sieciowego w ilości 220 sztuk loggerów i 220 sztuk nadajników wraz z zewnętrznymi antenami. Z18/43 2017-11-07 10:00
920. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Czyszczenie kanalizacji przełazowej 43/28 2017-11-06 12:56
921. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa kopalin i kruszyw 43/27 2017-10-25 11:30
922. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa licencji systemu PCS7 wraz z integracją i szkoleniem z zakresu rozszerzonej funkcjonalności PCS 9.0. 43/25 2017-10-25 09:14
923. Unieważnienie postępowania - oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii 41/26 2017-10-25 08:24
924. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa 42/18 2017-10-23 10:51
925. Dostawa kopalin i kruszyw Z17/43 2017-10-23 10:00
926. Dostawa środków czystości oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z12/42 2017-10-18 10:00
927. Dostawa licencji systemu PCS7 wraz z integracją i szkoleniem z zakresu rozszerzonej funkcjonalności PCS7 v9.0. Z16/43 2017-10-12 10:00
928. Czyszczenie kanalizacji przełazowej Z15/43 2017-10-11 10:00
929. Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wrocławia Z16/41 2017-10-06 10:00
930. Informacja o wyborze oferty - utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. 41/24 2017-09-25 08:03
931. Utrzymanie czystości na obiektach MPWiK S.A. Z14/41 2017-09-21 10:00
932. Wybór najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i uruchomienie studni horyzontalnej Bierdzany wraz z systemem nawadniania drenu nr 1 i 5 zlokalizowanych na terenach wodonośnych we Wrocławiu 42/16 2017-09-21 09:32
933. Przebudowa i uruchomienie studni horyzontalnej Bierdzany wraz z systemem nawadniania drenu nr 1 i 5 zlokalizowanych na terenach wodonośnych we Wrocławiu. Z10/42 2017-09-20 10:00
934. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa i wymiana złoża odsiarczającego w odsiarczalni Biogazu pochodzącego z fermentacji osadów we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 41/23 2017-09-15 08:24
935. Dostawa i wymiana złoża odsiarczającego w odsiarczalni biogazu pochodzącego z fermentacji osadów we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Z13/41 2017-09-08 10:00
936. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont sieci wodociągowej w ul. Siewców we Wrocławiu 43/21 2017-08-28 08:30
937. Remont sieci wodociągowej w ul. Siewców we Wrocławiu Z13/43 2017-08-23 10:00
938. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty budowlane polegające na przebudowie stawu nawadniającego nr 1 na obszarze administracyjnym gm. Wrocław na potrzeby intensyfikacji infiltracji terenów wodonośnych. 44/13 2017-08-17 14:24
939. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych 43/19 2017-08-03 14:11
940. Przebudowa stawu nawadniającego nr 1 na obszarze administracyjnym gm Wrocław na potrzeby intensyfikacji infiltracji terenów wodonośnych Z8/44/aktualizacja1 2017-08-03 10:00
941. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy - III postępowanie 43/18 2017-08-01 14:12
942. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton – II postępowanie. 41/20 2017-08-01 09:40
943. Wybór najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków chemicznych przeciwodorowych 42/14 2017-07-27 14:09
944. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji 43/17 2017-07-26 10:58
945. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton – II postępowanie Z10/41 2017-07-26 10:00
946. Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji Z8/43 2017-07-25 10:00
947. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH-LANGE eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych Z9/43 2017-07-21 11:00
948. Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy - III postępowanie Z10/43 2017-07-21 10:00
949. Dostawa środków chemicznych przeciwodorowych Z8/42 2017-07-21 10:00
950. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Bora-Komorowskiego (boczna) we Wrocławiu 43/16 2017-07-17 09:33
951. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy – II postępowanie 43/14 2017-07-14 12:37
952. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. gen. Bora-Komorowskiego (boczna) we Wrocławiu Z6/43 2017-07-12 09:00
953. Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy - II postępowanie Z7/43 2017-07-11 10:00
954. Wybór najkorzystniejszej oferty - Konserwacja stawu osadowego nr 4M ZPW Mokry Dwór wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody (KOD: 19 09 02) 42/12 2017-07-05 12:25
955. Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy 43/10 2017-07-03 13:24
956. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa polegająca na dzierżawie 19 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym przez okres 36 miesięcy 44/10 2017-07-03 08:07
957. Konserwacja stawu osadowego nr 4M ZPW Mokry Dwór wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody (KOD: 19 09 02) Z7/42/aktualizacja1 2017-06-26 10:00
958. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - remont sieci cieplnej na terenie ZPW Mokry Dwór 41/18 2017-06-23 09:56
959. Dostawa i oddanie w dzierżawę 19 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem zarządzającym do wydruku stron czarno-białych i kolorowych na okres 36 miesięcy. Z7/44 2017-06-22 10:00
960. Remont sieci cieplnej na terenie ZPW Mokry Dwór Z9/41 2017-06-22 10:00
961. Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w ilości 1200 ton w okresie 12 miesięcy Z5/43 2017-06-22 10:00
962. Unieważnienie postępowania - wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton 41/17 2017-06-19 13:10
963. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usuwanie awarii sieci wodociągowej 43/8 2017-06-19 09:46
964. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych, szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych - umowa ramowa. 41/16 2017-06-16 13:50
965. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na montażu czwartego modułu kogeneracyjnego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek – II postępowanie. 44/8 2017-06-14 13:51
966. Usuwanie awarii sieci wodociągowej Z4/43 2017-06-13 11:00
967. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie Skratek i Piasku z piaskowników z WOŚ poprzez odzysk lub unieszkodliwienie 42/9 2017-06-13 08:39
968. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont instalacji sterowania armaturą pompowni Świątniki 42/8 2017-06-13 07:49
969. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie audytu energetycznego obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu 41/15 2017-06-13 07:44
970. Dostawa odczynników chemicznych, podłoży mikrobiologicznych , szkła i drobnych materiałów laboratoryjnych - umowa ramowa. Z8/41 2017-06-12 12:00
971. Remont instalacji sterowania armaturą pompowni Świątniki Z4/42 2017-06-12 10:00
972. Zagospodarowanie Skratek i Piasku z piaskowników z WOŚ poprzez odzysk lub unieszkodliwienie Z5/42 2017-06-09 10:00
973. Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa MPWiK S.A. we Wrocławiu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2016r. o efektywności energetycznej. Z7/41 2017-06-09 10:00
974. Informacja o wyborze oferty - wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton 41/13 2017-06-07 14:13
975. Wynajem samochodów samowyładowczych o ładowności 10-16 ton Z6/41 2017-06-02 10:00
976. Wybor najkorzystniejszej oferty - Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 42/6 2017-05-31 13:37
977. Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej Z3/42 2017-05-31 10:00
978. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa koagulantu żelazowego (III) w postaci roztworu 4500 Mg - II postępowanie 41/10 2017-05-29 14:07
979. Montaż czwartego modułu kogeneracyjnego w WOŚ Janówek - II postępowanie. Z4/44 2017-05-29 10:00
980. unieważnienie postępowania - wykonanie audytu energetycznego obiektów MPWiK S.A. 41/9 2017-05-26 14:27
981. Ponowny wybor najkorzystniejszej oferty - Remont systemu sterowania i łączności dwudziestu przepompowni ścieków 42/4 2017-05-26 12:05
982. Wykonanie audytu energetycznego obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu. Z5/41 2017-05-24 12:00
983. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty budowlane polegające na remoncie rurociagu DN 100 żeliwo oraz DN 80 żeliwo w ul. Morskiej. 44/6 2017-05-22 12:14
984. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę warunków temperaturowych w laboratorium w ZPW Mokry Dwór 43/5 2017-05-22 09:38
985. Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na montażu czwartego modułu kogeneracyjnego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek 44/5 2017-05-19 14:25
986. Montaż czwartego modułu kogeneracyjnego w WOŚ Janówek Z2/44 2017-05-19 10:00
987. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa 43/4 2017-05-19 08:52
988. Wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę warunków temperaturowych w laboratorium w ZPW Mokry Dwór Z1/43/aktualizacja1 2017-05-18 10:00
989. Remont rurociągu DN100 żeliwo, DN 80 żeliwo w ul. Morskiej Z3/44 2017-05-18 10:00
990. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa i montaż zabudowy do dziesięciu pojazdów typu furgon o DMC do 3,5tony 41/7 2017-05-17 15:23
991. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz drobnych artykułów przemysłowych - umowa ramowa Z2/43 2017-05-17 11:00
992. Dostawa koagulantu żelazowego (III) w postaci roztworu 4500Mg Z4/41 2017-05-15 13:00
993. Dostawa i montaż zabudowy do dziesięciu pojazdów typu furgon o DMC do 3,5tony Z3/41/aktualizacja1 2017-05-12 13:00
994. Unieważnienie postępowania - Dostawa koagulantu żelazowego (III) w postaci roztworu 4500 Mg 41/3 2017-05-08 12:18
995. Wybór najkorzystniejszej oferty - Remont systemu sterowania i łączności dwudziestu przepompowni ścieków 42/2 2017-05-08 10:54
996. Wybór oferty najkorzystniejszej - dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa 44/2 2017-05-05 12:43
997. Remont systemu sterowania i łączności dwudziestu przepompowni ścieków Z2/42 2017-05-04 10:00
998. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa Z1/44 2017-04-28 10:00
999. Dostawa koagulantu żelazowego (III) w postaci roztworu 4500Mg Z1/41 2017-04-21 10:00