Angielski

Log-in

Announcements regarding proceedings

Name of proceeding Date of proceeding publication Deadline for making offers Status
1. Dostawa środków chemicznych służących do uzdatniania wody technologicznej w procesie wymiany ciepła oraz do uzdatniania powietrza procesowego w układzie dezodoryzacji 2020-08-24 15:14 2020-10-14 10:00
2. Remont konstrukcji betonowych komory zewnętrznej K1 przy Pompowni Głównej B-9 na WOŚ 2020-09-29 13:11 2020-10-07 14:00
3. Przeniesienie funkcjonalności istniejącego systemu sterowania instalacji Osadników Pokoagulacyjnych ZPW Mokry Dwór do PCS7 z niezbędnym remontem AKPiA i armatury. 2020-09-21 14:21 2020-10-07 10:00
4. Wykonania usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych na terenie ujęcia zatokowego przy ul. Na Grobli we Wrocławiu 2020-09-23 14:58 2020-09-30 10:00
5. Modernizacja suwnicy pomostowej Q-8T zainstalowanej na pompowni głównej budynku B-9 Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. 2020-09-04 13:24 2020-09-21 10:00
6. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór - II postępowanie 2020-09-04 12:53 (updated: 2020-09-09 09:26) 2020-09-18 10:00
7. Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowej typu All Flash wraz z dwoma przełącznikami klastrowymi 2020-09-08 13:37 2020-09-16 10:00
8. Dostawa fabrycznie nowych pomp Flygt 2020-08-18 10:38 2020-08-31 10:00
9. Udostępnienie subskrypcji Azure 2020-08-12 14:40 2020-08-28 10:00
10. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór - II postępowanie 2020-07-31 09:22 2020-08-27 10:00
11. Wykonanie usługi polegającej na dostawie i wymianie piasku filtracyjnego w zakładzie produkcji wody Mokry Dwór. 2020-08-05 09:57 2020-08-26 10:00
12. Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej dostosowanej do pracy przy usuwaniu awarii na sieci wod-kan, w zabudowie miejskiej wraz z wyposażeniem - 1 szt. 2020-08-12 11:41 2020-08-26 10:00
13. Dostawa gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą buli oraz dostosowanie instalacji do poboru gazu z wiązki argonu w okresie 48 miesięcy 2020-08-05 14:45 2020-08-24 10:00
14. Wykonanie remontu 3 sztuk modułów Jenbacher JMS 312 GS-B.LC A233 o mocy elektrycznej 600 kW będących własnością Zamawiającego w celu redukcji emisji NOx do wartości 250 mg/m3 2020-08-04 17:05 2020-08-12 10:00
15. Modernizacja sterowania dmuchaw HV-Turbo typ KA5S-GK200 zainstalowanych na WOŚ - II postępowanie 2020-07-16 12:57 2020-08-07 10:00
16. Zawarcie umowy ramowej na remonty pomp marki Prominent - II postępowanie 2020-07-23 09:56 2020-08-04 10:00
17. Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w rejonie ul. Racławickiej i Przyjaźni we Wrocławiu 2020-07-20 10:29 2020-08-03 10:00
18. Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia 2020-07-17 10:49 2020-08-03 10:00
19. Odtwarzanie nawierzchni po awariach 2020-07-23 10:17 2020-07-31 10:00
20. Zdalne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej obiektów technologicznych 2020-07-16 14:35 2020-07-30 10:00
21. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu 2 szt. osuszaczy powietrza w budynku filtrów Mokry Dwór 2020-06-25 11:52 2020-07-29 10:00
22. Wykonanie dokumentacji projektowej, stwiorb, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy budynku koagulacji i osadników ZPW Mokry Dwór 2020-06-19 13:03 2020-07-24 10:00
23. Dostawa i wdrożenie dwóch wewnętrznych zapór sieciowych typu NGFW 2020-07-07 09:30 (updated: 2020-07-22 12:11) 2020-07-24 10:00
24. Usługi mechaniczne - umowa ramowa zadanie nr 3 - eksploatacyjna obsługa i naprawa urządzeń mechanicznych producenta Bellmer - III postępowanie 2020-07-09 15:16 2020-07-17 10:00
25. Obsługa serwisowa analizatorów jakości wody i ścieków firmy HACH eksploatowanych w MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz dostawa części zamiennych 2020-07-02 13:21 2020-07-10 10:00
26. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej Krotoszyńskiej dz. 86/7 AM20 obręb Osobowice we Wrocławiu 2020-07-01 15:21 2020-07-09 10:00
27. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji układu zasilania awaryjnego stacji transformatorowych R4 i R9.x WOŚ Janówek we Wrocławiu 2020-06-05 14:39 (updated: 2020-06-24 11:02) 2020-07-03 10:00
28. Usługi mechaniczne - umowa ramowa zadanie nr 3 - eksploatacyjna obsługa i naprawa urządzeń mechanicznych producenta Bellmer - II postępowanie 2020-06-23 14:43 2020-07-01 10:00
29. Dostawa i oddanie w dzierżawę 19 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z konfiguracją pod system zarządzający wydruk (YSoft SafeQ 6 MU33) stron czarno-białych i kolorowych 2020-06-17 11:12 2020-06-25 10:00
30. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Polkowickiej 2020-06-10 10:48 2020-06-24 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne